ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI) avans temettü kararı aldı.

Şirket daha önce 12 Nisan 2023 tarihinde yatırımcılarına temettü dağıtmıştı.

12 Nisan 2023  hisse başına 0,3324196 TL temettü ödemesi yapmıştı.

Böylelikle Enka İnşaat bu yıl ikinci kez temettü kararı alıyor.

Açıklamada hisse başına brüt 0,50 TL, net 0,45 TL temettü avansı ödenmesine karar verildiği belirtildi.

Şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Yönetim Kurulu, 28.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul'unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2023-30.09.2023 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 3.000.000.000.- TL'sının 6.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 03.01.2024 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 50,00 net % 45 oranında Kâr Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir.

Holding Şirketinden ŞOK Temettü Kararı! Holding Şirketinden ŞOK Temettü Kararı!

Editör: Abdurrahman Zougari