Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCARbilançosunu açıkladı!

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR) Gelir Özeti:

Satışlar ve Brüt Kar: Satışlar, 2023/9 döneminde 3.217.018.000 TL olarak kaydedilmiş ve 2022/9 dönemindeki 1.565.560.000 TL'ye göre %105'lik büyük bir artış göstermiştir. Brüt kar da %81'lik bir artışla 825.670.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin gelirlerinin ve brüt karının dramatik bir şekilde arttığını gösterir.

Esas Faaliyet Karı ve FAVÖK: Esas faaliyet karı %2 azalarak 278.734.000 TL'ye düşerken, FAVÖK (Fakat Amortismanlar ve Faiz Öncesi Kar) da %22 artışla 286.861.000 TL oldu. Şirketin operasyonel karlılığı farklı yönlere işaret ediyor.

Net Dönem Karı: Net dönem karı, 2023/9 döneminde 14.460.000 TL olarak kaydedilmiş ve 2022/9 dönemindeki 228.545.000 TL'ye göre %94'lük büyük bir azalma yaşanmıştır. Şirketin dönem sonu karında ciddi bir düşüş görülüyor.

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR) Bilanço:

Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar: Dönen varlıklar %3'lük bir artışla 2.517.943.000 TL'ye yükselirken, duran varlıklar %13'lük bir artışla 476.943.000 TL olarak kaydedilmiştir. Şirketin varlık tabanı büyümüş durumda.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar %16 artarak 915.946.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin finansman ihtiyaçlarına yönelik borçlanma yaptığını gösterir.

Net Borç: Net borç %14 artışla 667.016.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin net borç pozisyonunun arttığını gösterir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar neredeyse sabit kalarak 944.683.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin özkaynaklarının değişmediğini gösterir.

Bu verilere dayalı olarak, şirketin son dönemde büyük bir gelir artışı yaşadığı, ancak net karında önemli bir düşüş olduğu görülüyor. Gelirler ve brüt kar artmış olsa da, operasyonel karlılık farklı yönlere işaret ediyor. Bilanço tarafında ise varlık tabanının büyümesi ve finansal borçlardaki artış, şirketin finansal sağlamlığını etkileyebilir. Şirketin bu dönemdeki performansını ve gelecekteki stratejisini yakından izlemekte fayda var.

Yatırımcılar İçin Borsa Hakkında Temel Bilgiler Yatırımcılar İçin Borsa Hakkında Temel Bilgiler