Enerji devinde büyük ortaktan 1,05 MİLYAR'lık satış!

ALFAS’ın büyük ortağı Alfa Kazan, şirket sermayesinde sahip olduğu yaklaşık yüzde 3 payı  1,05 milyar TL’ye yabancı bir fona sattı. Satış sırasında 1 adet hissenin bedeli 94,98 TL olarak belirlendi. 
Satış sonrası büyük ortak Alfa Kazan’ın payı yüzde 77’ye indi. 

Açıklamada alıcı ismi belirtilmezken Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcının alım yaptığı ifade edildi

Turkcell 525.000.000 Dolar'lık Satışı Hakkında Açıklama Yaptı! Turkcell 525.000.000 Dolar'lık Satışı Hakkında Açıklama Yaptı!

Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları Anonim Şirketi tarafından iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.

"Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları Anonim Şirketi ("Alfa Kazan" veya "Şirket"), Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("ALFAS") sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %3.00'ını temsil eden 11.039.999 adet hissenin ("Hisseler") satışını duyurmaktadır. İşlem hisse başına 94,98 TL'den fiyatlandırılmış ve yaklaşık 1,05 milyar TL brüt hasılat elde edilmiştir ("İşlem").

Satış, ilgili yatırımcının doğrudan yaklaşımını takiben, Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla gerçekleştirilmiştir. Satıştan elde edilen gelirin, Şirketimizin Alfa Solar'ın büyümesine ve yatırımlarına olan desteğinin devamı hususunda Şirketimize bir esneklik sağlaması hedeflenmektedir. Şirketimiz, söz konusu satıştan elde edilecek net gelirleri, (bunlarla sınırlı olmamak üzere) Alfa Solar'a hissedar kredisi olarak ve/veya Alfa Solar'ın %99.00 oranında hakim ortağı olacağı yeni kurulacak bir bağlı ortaklığına, hissedar kredisi olarak ve/veya emisyon primli sermaye artırımı yapılmak suretiyle aktarmak niyetindedir.

Takas işleminin borsa dışında 30 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

HSBC Bank plc ("HSBC") İşlem'le ilgili olarak Alfa Kazan'ın tek plasman temsilcisi olarak görev almıştır.

Alfa Kazan halihazırda ALFAS'ın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %80.00'ına sahiptir ve İşlem'in başarıyla tamamlanmasının ardından ALFAS'taki doğrudan hissedarlık payının yaklaşık %77.00 olması beklenmektedir.

İşlem'in tamamlanmasının ardından Alfa Kazan, Alfa Solar'ın çoğunluk hissedarı olarak kalmaya devam edecektir. Alfa Kazan'ın  ALFAS'a bağlılığı ve desteği devam etmektedir.

İşlem'in işbu duyuruya uygun olarak başarıyla tamamlanmasına bağlı olarak, Alfa Kazan, elinde kalan ALFAS hisseleri ile ilgili olarak, mutat istisnalara tabi olmak üzere, HSBC ile mutat 75 günlük bir pay devir kısıtı süresine tabi olacaktır.

HSBC Bank plc ("HSBC") işleme ilişkin olarak plasman temsilcisi olarak görev almaktadır. Prudential Regulation Authority tarafından yetkilendirilen ve Birleşik Krallık'ta Financial Conduct Authority ve Prudential Regulation Authority'nin düzenlemelerine tâbi olan HSBC, bu açıklamada yer alan hususlarda Alfa Kazan haricinde başka hiçbir kişinin plasman temsilcisi olarak görev almamıştır ve Alfa Kazan dışında hiçbir kimseye karşı HSBC müşterilerine sağlanan korumaları sağlamak veya burada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunmakla sorumlu olmayacaktır. Ne HSBC ne de HSBC grubunun iştirak veya teşebbüslerinden herhangi biri, bu açıklama veya bu açıklamada atıfta bulunulan herhangi bir konu ile bağlantılı olarak HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı herhangi bir görev, yükümlülük veya sorumluluk ile (doğrudan veya dolaylı, sözleşme, haksız fiil, mevzuat veya başka bir şekilde) yükümlü değildir veya bunları kabul etmemiştir.

Editör: Nida Türk