Özet Gelir Tablosu:

 1. Satışlar: SMRTG'nin satışları büyük bir artışla %264 artarak 4.303.442.000 TL'ye ulaşmış. Bu, şirketin ürün veya hizmetlerine olan talebin önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

 2. Brüt Kar: Brüt kar, satışlardaki artışa paralel olarak %492 artarak 1.145.714.000 TL'ye çıkmış. Bu, şirketin üretim maliyetlerini etkili bir şekilde kontrol ettiğini ve brüt kar marjını artırdığını gösteriyor.

 3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı %423 artışla 818.156.000 TL'ye yükselmiş. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinden elde ettiği karın önemli ölçüde arttığını gösterir.

 4. FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, %519 artışla 911.872.000 TL'ye ulaşmış. Bu, şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kârın vergi ve faiz öncesi daha da arttığını gösterir.

 5. Net Dönem Karı: Net dönem karı, önceki döneme göre %405 artarak 693.735.000 TL'ye çıkmış. Bu, şirketin genel karlılığının arttığını ve etkili bir finansal performans sergilediğini gösterir.

Özet Bilanço:

 1. Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar %27 artarak 7.370.897.000 TL'ye çıkmış. Bu, şirketin likiditesinin arttığını ve kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamak için daha fazla varlık elde ettiğini gösterir.

  Halka Arz Sonuçlandı! Kaç Lot Düştü? Halka Arz Sonuçlandı! Kaç Lot Düştü?
 2. Duran Varlıklar: Duran varlıklar %70 artarak 2.647.382.000 TL'ye çıkmış. Şirketin uzun vadeli varlıklarını artırması, gelecekteki büyüme potansiyelini işaret edebilir.

 3. Finansal Borçlar: Finansal borçlar %17 artarak 3.051.838.000 TL'ye çıkmış. Bu, şirketin finansman ihtiyaçlarına yönelik artan bir bağımlılığını gösterebilir.

 4. Net Borç: Net borç, %33 artarak 2.104.772.000 TL'ye çıkmış. Bu, şirketin borçlanma düzeyinde bir artış olduğunu ve finansal yapıdaki belirli bir borç yükünün olduğunu gösterir.

 5. Özkaynaklar: Özkaynaklar %30 artarak 1.278.534.000 TL'ye çıkmış. Bu, şirketin özsermaye tabanını güçlendirdiğini ve sahiplerine daha fazla değer sağladığını gösterir.

Genel olarak, SMRTG'nin finansal performansındaki olumlu gelişmeler, şirketin büyüme potansiyeli ve etkin operasyonlarına işaret ediyor. Ancak, finansal borçlar ve net borçtaki artışlar dikkatle izlenmeli ve finansal yönetim stratejisi gözden geçirilmelidir.

Editör: Abdurrahman Zougari