Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)  2023 yılının 9 aylık finansal tablosunu ve bilançosunu incelediğimizde, aşağıdaki önemli mali verilere ulaşabiliriz:

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) Özet Gelir:

Satışlar: Şirketin 2023 yılının ilk 9 ayındaki satışları, 11.110.002.000 TL olarak gerçekleşmiş. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre etk impression eden bir %56'lık artışı temsil ediyor. Şirketin satışlarının bu kadar büyük bir artış göstermesi, gelirlerin önemli ölçüde arttığını gösterir.

Brüt Kar: Brüt kar, şirketin gelirleri ile maliyetleri arasındaki farkı gösterir. 2023 yılının ilk 9 ayında brüt kar 656.172.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %32'lik bir artış gösteriyor. Bu, şirketin kar marjının arttığını ve maliyetleri daha iyi yönettiğini gösterir.

Esas Faaliyet Karı (İşletme Karı): Şirketin esas faaliyet karı 2023 yılının ilk 9 ayında 1.514.092.000 TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre %236'lık bir artış gösteriyor. Bu, şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karın büyük ölçüde arttığını gösterir.

FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, faaliyetlerden sürdürülen işletme karını gösteren bir finansal gösterge olarak kullanılır. Şirketin FAVÖK'ü 2023 yılının ilk 9 ayında 752.054.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %45'lik bir artış gösteriyor. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinden elde ettiği karın arttığını ve işletme verimliliğinin arttığını gösterir.

Net Dönem Karı: Şirketin net dönem karı 2023 yılının ilk 9 ayında 2.179.416.000 TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre %601'lik bir artış gösteriyor. Bu, şirketin toplam karlılığının büyük bir artış gösterdiğini gösterir.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) Özet Bilanço:

Halka Arz Sonuçlandı! Kaç Lot Düştü? Halka Arz Sonuçlandı! Kaç Lot Düştü?

Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar, şirketin kısa vadeli varlıklarını temsil eder. 2023 yılının 9 ayında dönen varlıklar 9.015.819.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %64'lik bir artış gösteriyor. Bu, şirketin kısa vadeli likiditesinin arttığını gösterir.

Duran Varlıklar: Duran varlıklar, şirketin uzun vadeli varlıklarını temsil eder. 2023 yılının 9 ayında duran varlıklar 16.330.391.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %9'luk bir artış gösteriyor.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar 2023 yılının 9 ayında 700.200.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %19'luk bir artış gösteriyor. Bu, şirketin borçlarının arttığını gösterir.

Net Borç: Net borç, şirketin toplam borçlarının varlıklarına oranını gösterir. 2023 yılının 9 ayında net borç -7.207.883.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %104'lük bir azalış gösteriyor. Bu, şirketin borçlarını azalttığını ve finansal yapıyı güçlendirdiğini gösterir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar, şirketin sahip olduğu toplam değeri temsil eder. 2023 yılının 9 ayında özkaynaklar 12.243.431.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %2'lik bir artış gösteriyor.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ), 2023 yılının ilk 9 ayında güçlü bir finansal performans sergilemiştir. Satışlar, karlılık ve finansal sağlık açısından olumlu bir trend göstermektedir. Ayrıca, şirketin net dönem karındaki büyük artış ve net borcun azalması, finansal durumunun önemli ölçüde güçlendiğini göstermektedir.

Editör: Abdurrahman Zougari