Deniz Yatırım, Coca-Cola İçecek İçin Hedef Fiyatını Güncelledi Deniz Yatırım, Coca-Cola İçecek İçin Hedef Fiyatını Güncelledi

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB)'den 140.000.000 TL'lik arsa satışı gerçekleşti.

Şirkete ait olan Aydın İli Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi Yılancı Burnu Mevkii'de bulunan arsanın satışı toplam 7.300.000.-USD karşılığında satılmıştır. Bir kısmi vadeli bir kısmı peşin olarak satılan arsanın devri vade sonunda gerçekleştirilecek

  • Satış, şirket tarafından şu ifadelerle duyuruldu:

  • Şirketimiz'e ait olan Aydın İli Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi Yılancı Burnu Mevkii 20K 111D 20K 1 pafta, 476 ada, 125 parselde bulunan arsanın ("Arsa") satışı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 3. taraf arasında Arsa'nın bir kısmı peşin bir kısmı vadeli olmak üzere toplam 7.300.000.-USD karşılığında  alım satımına ilişkin olarak yapılan müzakereler neticesinde alıcı ile mutabakata varılmıştır. Arsa'nın devri vade sonunda bütün bedelin tahsilini takiben gerçekleştirilecektir. 
      
    İşlemin, (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1 Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.9 maddesi uyarınca belirlenmiş olan sınırların altında kalması sebebiyle bu kapsamda önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmeyeceği belirlenmiştir. 
      
    Bu satış işlemine ilişkin olarak; Arsa'nın alım satımına ilişkin olarak taraflar arasında devam eden ticari müzakereler sonuca bağlanıncaya ve Alıcı tarafından yerine getirilmesi gereken ön şartlar ifa edilip satış sözleşmesi imzalananıncaya kadar, Şirketimiz'in ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında 28.02.2023 tarihinde içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiş olup ertelenme sebebinin ortadan kalkmış olması nedeniyle ilgili açıklama KAP üzerinden yapılmaktadır.

Editör: Ege Yıldırım