Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) 3. çeyrek bilançosunu açıkladı! 

Borsada Üç Hisseye Yasak Geldi! Borsada Üç Hisseye Yasak Geldi!

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) Gelir ve Bilançosu:

Satışlar: Şirketin satışları 225.960.890.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %104 artmış. Bu, şirketin gelirlerinin büyük ölçüde arttığını göstermektedir.

Brüt Kar: Brüt kar 34.641.767.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %138 artmış. Bu artış, şirketin satış gelirlerini karşılayan maliyetleri daha iyi yönettiğini ve brüt kar marjını artırdığını göstermektedir.

Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı 29.060.667.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %155 artmış. Esas faaliyet karı, şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karı temsil eder. Yüksek artış, şirketin ana işlerinde daha fazla kar elde ettiğini göstermektedir.

FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, 26.416.280.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %121 artmış. FAVÖK, bir şirketin operasyonel performansını ölçmek için kullanılır ve finansal kararlar alırken önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Bu artış, şirketin operasyonel verimliliğinin arttığını gösteriyor.

Net Dönem Karı: Net dönem karı 25.093.847.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %143 artmış. Bu, şirketin genel olarak büyük bir kar artışı yaşadığını gösteriyor.

Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar 96.934.799.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %17 artmış. Bu, şirketin kısa vadeli ödeme taahhütlerini karşılamak için kullanabileceği likiditeye sahip olduğunu gösterir.

Duran Varlıklar: Duran varlıklar 66.264.369.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %17 artmış. Duran varlıklar, şirketin uzun vadeli yatırımları ve varlıklarıdır. Yüksek artış, şirketin uzun vadeli büyüme stratejilerine yatırım yaptığını göstermektedir.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar 63.215.630.000 TL olarak gözükmekte ve %4 artmış. Bu, şirketin finansal borçlarını arttırdığını gösterir. Negatif bir artış, borçların azalmadığını gösterir.

Net Borç: Net borç 32.659.803.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %6 azalmış. Negatif bir net borç, şirketin nakit ve likidite pozisyonunun borçlarını aştığını ve finansal olarak daha sağlam hale geldiğini gösterir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar 40.506.560.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %48 artmış. Yüksek özkaynaklar, şirketin finansal sağlığının güçlendiğinin bir göstergesidir.

Editör: Abdurrahman Zougari