Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO) bilançosunu açıkladı!

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO) Gelir Özeti:

Satışlar ve Brüt Kar: Şirketin satışları, 2023/9 döneminde 81.743.000 TL olarak kaydedilmiş ve 2022/9 dönemine göre %91'lik büyük bir düşüş yaşanmıştır. Brüt kar da %90'lık bir düşüşle 77.774.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin gelirlerinin ve brüt karının dramatik bir şekilde azaldığını gösterir.

Esas Faaliyet Karı ve FAVÖK: Esas faaliyet karı %87 azalarak 67.077.000 TL'ye düşmüşken, FAVÖK (Fakat Amortismanlar ve Faiz Öncesi Kar) negatif bir değer olan -7.291.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin operasyonel olarak zorlu bir dönem geçirdiğini gösterir.

Tıbbi Malzeme Sanayi Şirketi 20,3 Milyon TL’lik İhale Hakkında Açıklama Yaptı! Tıbbi Malzeme Sanayi Şirketi 20,3 Milyon TL’lik İhale Hakkında Açıklama Yaptı!

Net Dönem Karı: Net dönem karı, 2023/9 döneminde 29.209.000 TL olarak kaydedilmiş ve 2022/9 dönemine göre %89'luk büyük bir düşüş yaşanmıştır. Şirketin dönem sonu karında büyük bir düşüş yaşandığı görülüyor.

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO) Bilanço:

Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar: Dönen varlıklar %16 artarak 319.050.000 TL'ye yükselirken, duran varlıklar neredeyse sabit kalarak 1.328.773.000 TL olarak kaydedilmiştir.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar %6 azalışla 200.714.000 TL'ye düşmüştür. Bu, şirketin finansal borçlarını azalttığını gösterir.

Net Borç: Net borç %80 azalışla 17.233.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin net borç pozisyonunun büyük ölçüde azaldığını gösterir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar %2 azalışla 1.298.852.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin özkaynaklarının bir miktar düştüğünü gösterir.

Bu verilere dayalı olarak, şirketin son dönemde ciddi bir gelir kaybı yaşadığı, karlılıkta büyük bir düşüş olduğu ve operasyonel olarak zorlu bir dönemden geçtiği görülüyor. Ancak bilanço tarafında, dönen varlıklardaki artış ve finansal borçlardaki azalma olumlu işaretlerdir. Şirketin finansal durumu ve operasyonel performansı yakından takip edilmelidir.