Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) bilançosunu açıkladı!

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) Özet Gelir:

Satışlar ve Brüt Kar: Satışlar, 2023/9 döneminde 55.581.362.000 TL olarak kaydedilmiş ve 2022/9 dönemine göre %3'lük bir düşüş yaşanmıştır. Ancak brüt kar %156 artarak 1.227.343.000 TL olarak kaydedilmiştir. Brüt kar marjındaki bu büyük artış, şirketin maliyet kontrolünde iyileşme sağladığını gösterir.

Esas Faaliyet Karı ve FAVÖK: Esas faaliyet karı, geçmiş yılın aynı dönemine göre olumlu bir rakam olan 1.391.527.000 TL olarak kaydedilmiştir. Ancak FAVÖK %194 artışla 477.595.000 TL olmuştur. Şirket, operasyonel olarak önemli bir iyileşme sağlamış görünmektedir.

Net Dönem Karı: Net dönem karı, 2023/9 döneminde 1.123.739.000 TL olarak kaydedilmiştir. Ancak geçmiş yılın aynı döneminde negatif bir değer olan -60.584.000 TL vardır. Bu, şirketin net karının büyük bir artış gösterdiğini gösterir.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK)Bilanço:

Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar: Dönen varlıklar %51 artarak 11.719.541.000 TL'ye yükselirken, duran varlıklar neredeyse sabit kalarak 328.769.000 TL olarak kaydedilmiştir.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar %42 artarak 4.090.913.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin finansman ihtiyaçlarına yönelik borçlanma yaptığını gösterir.

Net Borç: Net borç, %449 artışla -852.276.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin net borç pozisyonunun daha olumsuz hale geldiğini gösterir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar %33 artışla 2.123.858.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin özkaynaklarını artırdığını gösterir.

Borsada Üç Hisseye Yasak Geldi! Borsada Üç Hisseye Yasak Geldi!

Bu verilere dayalı olarak, şirketin gelirlerdeki düşüşe rağmen operasyonel karlılığını artırdığı ve net karını büyük ölçüde artırdığı görülüyor. Bilanço tarafında ise dönen varlıklardaki artış ve özkaynaklardaki büyüme olumlu işaretlerdir. Ancak finansal borçlardaki artış ve net borç pozisyonundaki olumsuz değişikliklere dikkat etmek önemlidir. Şirketin gelecekteki finansal performansı ve borç yönetimi yakından izlenmelidir.

Editör: Abdurrahman Zougari