• EDIP
  • MARKA
  • OYAYO
  • YEOTK
  • TUKAS

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (EDIP)

Emekliler Neden Düşük Maaş Alıyor? Emekliler Neden Düşük Maaş Alıyor?

Şirketin faaliyet alanı:

Gayrimenkul imal ve inşası, ticareti, alımı-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturulması, işletilmesi ve Esas Sözleşmede yazılı diğer işler.

Bir haftalık grafiği:

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (MARKA)

Şirketin faaliyet alanı:
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Bir haftalık grafiği:

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (OYAYO)

Şirketin faaliyet alanı:

 Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı AMAÇ ve KONULAR ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında,Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Bu çerçevede Şirket;

 a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar.

 b) Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır.

 c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.

 d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.

Şirket, paylarını aldığı ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez.

Bir haftalık grafiği:

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)

Şirketin faaliyet alanı:

Yurt içi ve yurt dışında enerji ve proses endüstrilerine yönelik mühendislik, elektrifikasyon, otomasyon, dijitalizasyon, IoT ve güç sistemleri çözümleri ile yenilenebilir enerji santralleri yapımı konularında faaliyet göstermektedr. Yenilenebilir enerji santralleri, enerji iletim ve dağıtım şebekeleri, su ve atıksu tesisleri, maden ve çimento tesisleri, petrol ve gaz tesisleri ve proses endüstrilerinde mühendislik, elektrifikasyon, otomasyon, dijitalizasyon, IoT ve haberleşme çözümleri, güç sistemleri, güneş enerjisi santralleri yapımı, enerji ve proses endüstrilerine yönelik teknolojik ürün satışı, elektrik, kontrol ve otomasyon panolarının üretimi konularında hizmet vermektedir.

Bir haftalık grafiği:

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUKAS)

Şirketin faaliyet alanı:

Başta salça, sebze konserveleri, turşu, reçel, sos ve dondurulmuş gıda olmak üzere her türlü gıda maddesinin üretimi ve pazarlanması

Bir haftalık grafiği:

Editör: Ceyda Güven