Bank of America, O Holding'deki Payını Güçlendiriyor Bank of America, O Holding'deki Payını Güçlendiriyor

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (HLGYO), 2023'ün ikinci çeyreğine ait finansal raporunu yayınladı ve %50'lik bir zarar kaydetti! Öz kaynaklarını bir yılda neredeyse hiç artıramayan şirket, yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

2022'nin ilk altı ayında 3.261.352.000 TL kar elde eden şirket, 2023'ün ilk altı ayında karını 1.638.158.000 TL'ye düşürerek neredeyse %50 oranında zarar yaşadı.

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HLGYO)

Şirket, 08.08.2023 Tarihinde bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ye başvuru yaptığını bildirmişti.

“08.08.2023 tarihinde saat 14:00'de yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar gereğince; 2022 yılı karından, %5 oranında 4.426.516,50 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 75.000.000.-TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak (1.213.356,113 TL tutarında A Grubu ve 73.786.643,887 TL tutarında B Grubu) dağıtılmasına istinaden;
- Çıkarılmış sermayenin, 7.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %4,77707 oranında artırılarak 1.570.000.000.-TL'den 1.645.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,
- Artırıma konu olan bedelsiz hisse senetlerinin, dağıtım tarihindeki mevcut pay sahiplerine, Şirketimiz sermayesine iştirakleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.” 

Şirketin sermaye artırımı hala onay bekleme aşamasında.

Editör: Ceyda Güven