Geçtiğimiz Eylül ayında halka arz olan Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) bilançosunu açıkladı.

Yatırımcının gözdesi haline gelmiş olan Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) %606.09 kazandırmayı başarmıştı.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) Özet Gelir:

Satışlar: Şirketin satışları 2023 yılının 12 aylık döneminde 684.698.000 TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %34 artmış. Bu, şirketin gelirlerinin önemli ölçüde arttığını gösterir.

Brüt Kar: Brüt kar 2023 yılının 12 aylık döneminde 266.817.000 TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artmış. Bu, şirketin maliyetleri daha iyi kontrol ettiğini veya daha yüksek brüt kar marjlarına sahip olduğunu gösterebilir.

Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı 2023 yılının 12 aylık döneminde 213.927.000 TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 azalmış. Şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karın azaldığını gösterir.

FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar): FAVÖK 2023 yılının 12 aylık döneminde 221.488.000 TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse değişmemiş. Bu, şirketin operasyonel performansının neredeyse sabit kaldığını gösterir.

Net Dönem Karı: Net dönem karı 2023 yılının 12 aylık döneminde 96.889.000 TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 azalmış. Net dönem karındaki büyük düşüş, şirketin karlılığında ciddi bir zayıflık olduğunu gösterir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) Özet Bilanço:

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar!

Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar 2023 yılının 3 aylık döneminde 1.264.350.000 TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki çeyreğe göre %45 artmış. Bu, şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini ve kısa vadeli ödeme taahhütlerini karşılamak için daha fazla varlığa sahip olduğunu gösterir.

Duran Varlıklar: Duran varlıklar 2023 yılının 3 aylık döneminde 336.765.000 TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki çeyreğe göre %9 artmış. Duran varlıklar, şirketin uzun vadeli yatırımları ve varlıklarıdır.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar 2023 yılının 3 aylık döneminde 427.481.000 TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki çeyreğe göre %13 azalmış. Bu, şirketin finansal borçlarını azalttığını gösterir.

Net Borç: Net borç, 2023 yılının 3 aylık döneminde -51.900.000 TL olarak gerçekleşmiş. Negatif bir net borç, şirketin nakit ve likidite pozisyonunun borçlarından daha güçlü olduğunu gösterir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar 2023 yılının 3 aylık döneminde 1.122.497.000 TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki çeyreğe göre %98 artmış. Yüksek özkaynaklar, şirketin finansal sağlığının güçlendiğinin bir göstergesidir.

Sonuç olarak, şirketin gelir tablosunda karmaşık sonuçlar görülmekte, ancak bilanço tarafında likidite pozisyonu güçlenmekte ve özkaynaklar artmaktadır. Ancak, net dönem karındaki büyük düşüş, işletme karlılığındaki azalmayı göstermektedir. Bu tabloya dayalı olarak, şirketin performansını değerlendirmek ve gelecekteki adımlarını belirlemek için daha fazla analiz ve sektör trendleri de dikkate alınmalıdır.

Editör: Abdurrahman Zougari