Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) bilançosunu açıkladı!

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. Özet Geliri:

Satışlar 2023 yılında 580.033 bin TL olarak gerçekleşti, bu da 2022'ye göre %7'lik bir artışı temsil ediyor.

Brüt Kar 2023 yılında 304.009 bin TL olarak gerçekleşti, bu da 2022'ye göre %14'lük bir artışı temsil ediyor.

Esas Faaliyet Karı 2023 yılında 263.915 bin TL olarak gerçekleşti, bu da 2022'ye göre %16'lık bir artışı temsil ediyor.

FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) 2023 yılında 394.511 bin TL olarak gerçekleşti, bu da 2022'ye göre %16'lık bir artışı temsil ediyor.

Net Dönem Karı 2023 yılında 178.217 bin TL olarak gerçekleşti, ancak 2022'ye göre %57'lik bir azalma yaşandı.

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. Özet Bilanço:

Dönen Varlıklar 2023 yılında 1.811.076 bin TL olarak kaydedildi ve bir önceki döneme göre %408'lik bir büyüme gösterdi.

Duran Varlıklar 2023 yılında 2.923.522 bin TL olarak kaydedildi ve bir önceki döneme göre %15'lik bir azalma yaşandı.

Finansal Borçlar 2023 yılında 2.388.104 bin TL olarak kaydedildi ve bir önceki döneme göre %15'lik bir artış gösterdi.

Net Borç 2023 yılında 776.443 bin TL olarak kaydedildi, ancak bir önceki döneme göre %61'lik bir azalma yaşandı.

Özkaynaklar 2023 yılında 2.238.105 bin TL olarak kaydedildi ve bir önceki döneme göre %47'lik bir artış gösterdi.

Genel olarak, şirketin gelir tablosundaki performansı olumlu gibi görünüyor, ancak net dönem karındaki büyük düşüş dikkat çekici. Bilanço tarafında, dönen varlıklardaki büyüme ve özkaynaklardaki artış olumlu bir işaretken, duran varlıklardaki azalma ve finansal borçlardaki artış dikkat çekiyor. Net borçtaki büyük azalma, finansal yapıyı olumlu bir şekilde etkileyebilir, ancak bu durum net dönem karındaki azalmayı da etkileyebilir. Şirketin genel durumu ve gelecekteki performansı, bu finansal verilere ek olarak daha fazla ayrıntı ve bağlam gerektirir.

Batı Çim Hakkında Çıkan Söylentileri Yalanladı! Batı Çim Hakkında Çıkan Söylentileri Yalanladı!