Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( GOZDE) bugün te KAP'ta yapılan bildirimde temettü dağıtmayacağını açıkladı.

Açıklamada şirketin 31.12.2022 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmış mali tablolarında dönem zararı oluştuğundan 2022 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması kararının Genel Kurulda onaylanarak kesinleştiği belirtildi.


Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) 2022 yılında 7.470.562.072 TL kâr açıklamıştı.

Şirketin KAP' a yaptığı ek açıklama şu şekilde:

Temettü geliyor yatırımcısı heyecanlı! Temettü geliyor yatırımcısı heyecanlı!

31.12.2022 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış mali tablolarında dönem zararı oluştuğundan 2022 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.