AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) Özet Geliri:

 1. Satışlar: AGHOL'un 2023 yılındaki satış gelirleri oldukça yüksek bir seviye olan 232.989.177.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %84 artmıştır. Bu, şirketin büyük bir büyüme yaşadığını ve gelirlerini önemli ölçüde artırdığını göstermektedir.

 2. Brüt Kar: Brüt kar, 75.054.717.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %89 artmıştır. Yüksek brüt kar, şirketin satışlarını karlı bir şekilde artırdığını gösterir.

 3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, 28.073.764.000 TL olarak gerçekleşmiş ve önceki yıla göre %94 artmıştır. Şirketin ana iş faaliyetlerinden kaynaklanan karı büyük ölçüde artmıştır.

 4. FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, 36.048.563.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %86 artmıştır. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinden elde ettiği brüt karının büyük ölçüde arttığını gösterir.

 5. Net Dönem Karı: AGHOL'un 2023 yılı net dönem karı 7.531.164.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %130 artmıştır. Şirket, net karında büyük bir artış yaşamıştır.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) Özet  Bilanço:

 1. Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar 2023 yılında 140.183.066.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %10 artmıştır. Bu, şirketin kısa vadeli likidite pozisyonunu güçlendirdiğini gösterir.

 2. Duran Varlıklar: Duran varlıklar 2023 yılında 134.030.701.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %5 artmıştır. Şirket, uzun vadeli yatırımları artırmış gibi görünmektedir.

 3. Finansal Borçlar: Finansal borçlar 2023 yılında 76.362.685.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %6 artmıştır. Bu, şirketin finansman ihtiyacının arttığını göstermektedir.

  Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar!
 4. Net Borç: Net borç, 2023 yılında 12.653.389.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre azalmıştır. Bu, şirketin likidite pozisyonunun güçlü olduğunu ve finansal borçlardan daha fazla nakit varlığa sahip olduğunu gösterir.

 5. Özkaynaklar: Özkaynaklar 2023 yılında 24.436.197.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %18 artmıştır. Şirketin öz sermayesi büyük ölçüde artmış gibi görünmektedir.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) finansal tabloları oldukça olumlu bir tabloyu yansıtmaktadır. Şirket, gelirlerini büyük ölçüde artırmış ve karlılığını önemli ölçüde artırmıştır. Ayrıca, likidite pozisyonu güçlüdür ve öz sermayesi büyümüştür. Bu, şirketin başarılı bir büyüme ve finansal performans gösterdiğini göstermektedir.

Editör: Abdurrahman Zougari