Borsa İstanbul'da işlem gören Enka İnşaat A.Ş.(ENKAI)  2024'ün ilk kar payı avansı dağıtımını gerçekleştirecek.  Şirket inşaat sektörü olmak üzere kiralama, enerji ve ticaret ve üretim alanlarında faaliyet gösteren dev şirket, 3.000.000.000 TL seviyesinde temettü ödemesi gerçekleştirecek.

 Şirket;

Lot Başına 3,11TL Temettü Hesaplara Geçti! Lot Başına 3,11TL Temettü Hesaplara Geçti!
  1. 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL): Bu değer, her bir nominal değeri 1 TL olan pay başına ödenecek brüt avans kar payını ifade eder. Bu durumda, her pay için brüt avans kar payı 0,5 TL'dir.

  2. 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%): Brüt avans kar payının nominal değere oranını belirtir. Bu durumda, brüt avans kar payı nominal değerin yüzde 50'sidir.

  3. Stopaj Oranı (%): Avans kar payından yapılacak stopaj oranını belirtir. Bu durumda, avans kar payından yapılacak stopaj oranı %10'dur.

  4. 1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL): Brüt avans kar payından stopaj düşüldükten sonra her bir nominal değeri 1 TL olan pay başına ödenecek net avans kar payını ifade eder. Bu durumda, net avans kar payı 0,45 TL'dir.

  5. 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%): Net avans kar payının nominal değere oranını belirtir. Bu durumda, net avans kar payı nominal değerin yüzde 45'ine denk gelir.

Editör: Abdurrahman Zougari