Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) bilançosunu açıkladı!

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) Özeti Gelir :

Esas Faaliyet Gelirleri: Şirketin esas faaliyet gelirleri 2023/9 döneminde 370.474.000 TL olarak kaydedilmiş, 2022/9 dönemindeki 256.774.000 TL'ye göre %44'lük bir artış göstermiştir. Bu, şirketin ana iş faaliyetlerinden gelen gelirlerde önemli bir artış yaşandığını gösterir.

Brüt Kar: Brüt kar, 2023/9 döneminde 152.070.000 TL olarak kaydedilmiş, 2022/9 dönemindeki 129.947.000 TL'ye göre %17'lik bir artış göstermiştir. Bu, şirketin brüt kar marjının arttığını yansıtır.

Brüt Faaliyet Karı: Brüt faaliyet karı, 2023/9 döneminde 31.822.000 TL olarak kaydedilmiş, 2022/9 dönemindeki 65.221.000 TL'ye göre %51'lik bir azalış göstermiştir. Bu, şirketin brüt faaliyet karının azaldığını gösterir.

Net Faaliyet Karı: Net faaliyet karı, 2023/9 döneminde 149.628.000 TL olarak kaydedilmiş, 2022/9 dönemindeki 51.735.000 TL'ye göre %189'luk büyük bir artış göstermiştir. Bu, şirketin genel karlılığının önemli ölçüde arttığını gösterir.

Net Dönem Karı: Net dönem karı, 2023/9 döneminde 108.754.000 TL olarak kaydedilmiş, 2022/9 dönemindeki 61.103.000 TL'ye göre %78'lik bir artış göstermiştir. Bu, şirketin dönem sonu karının arttığını gösterir.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) Bilançosu:

Varlıklar: Şirketin varlıkları 2023/9 döneminde 2.043.261.000 TL olarak kaydedilmiş, 2023/6 dönemindeki 1.744.946.000 TL'ye göre %17'lik bir artış göstermiştir. Bu, şirketin varlık tabanının büyüdüğünü yansıtır.

Sanayi Şirketinden %300'lük Bedelsiz Kararı! Sanayi Şirketinden %300'lük Bedelsiz Kararı!

Net Kiralama İşlemleri: Net kiralama işlemleri, 2023/9 döneminde 1.081.815.000 TL olarak kaydedilmiş, 2022/9 dönemindeki 919.399.000 TL'ye göre %18'lik bir artış göstermiştir. Bu, şirketin kiraya verilen varlıklardan elde ettiği gelirin arttığını gösterir.

Finansal Yükümlülükler: Finansal yükümlülükler, 2023/9 döneminde 1.163.415.000 TL olarak kaydedilmiş, 2023/6 dönemindeki 983.748.000 TL'ye göre %18'lik bir artış göstermiştir. Bu, şirketin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanma yoluna gittiğini yansıtır.

Yükümlülükler: Yükümlülükler, 2023/9 döneminde 1.663.814.000 TL olarak kaydedilmiş, 2023/6 dönemindeki 1.401.408.000 TL'ye göre %19'luk bir artış göstermiştir. Bu, şirketin genel olarak yükümlülüklerinin arttığını yansıtır.

Özkaynaklar: Özkaynaklar, 2023/9 döneminde 379.447.000 TL olarak kaydedilmiş, 2023/6 dönemindeki 343.538.000 TL'ye göre %10'luk bir artış göstermiştir. Bu, şirketin kendi sermayesini artırdığını yansıtır.

Bu verilere dayanarak, şirketin genel olarak karlılık ve finansal durumunun olumlu bir şekilde geliştiğini söyleyebiliriz. Özellikle gelir tablosunda ve net dönem karında yaşanan büyük artışlar dikkat çekiyor. Ancak finansal yükümlülüklerin artması ve yükümlülüklerin artışı finansman riskine işaret edebilir, bu nedenle şirketin bu konulara dikkat etmesi gerekebilir.

Editör: Abdurrahman Zougari