Konya Kağıt'tan (KONKA) yapılan açıklama neredeyse bütün yatırımcıların duygularının dile gelmiş hali oldu.

Şirket, Yatırımcılarının şirket merkezini arayıp, hissenin neden bu kadar çok değer kaybettiği konusunda şikayet ve serzeniş yaptıklarını açıkladı.

Bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını iddia eden şirket, yatırımcıların memnuniyeti için ilk Genel Kurul Toplantısında, bir pay geri alım programını gündeme almayı planlıyor.

KONKA hisse 30 Kasım tarihinden beri düzenli bir şekilde değer kaybediyor.

KAP açıklaması:

Borsa  İstanbul'da "KONKA" koduyla işlem gören Şirketimiz Paylarının fiyatlarında son günlerde meydana gelen düşüşlerle ilgili olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yoğun telefonlar ve mailler gelmeye başlamış, yatırımcı olduğunu söyleyen bazı kişiler tarafından birim personeline yazılı ve sözlü olarak hakaret ve küfür edilmiştir. Bu nedenle işbu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur;

Paylarımız fiyatının düşmesi ile ilgili olarak Şirketimizin her hangi bir bilgisi ve  dahili bulunmamaktadır.

  Borsa fiyatlarında meydana gelen bu sert düşüşler derinliği olmayan düşüşler  olup, gerçek bir piyasa   hareketinden mi kaynaklandığı, konjonktürel mi olduğu, spekülatif amaçlarla mı yapılıp yapılmadığı hususlarında Şirketimiz  tarafından her hangi bir bilgi ve belgeye sahip olunmadığı,

  Konunun  ilgili yasal kurumlar tarafından ( Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.) izlendiğinin ön görüldüğü,  

  28.03.2023 tarihinde ilan edilen pay geri alım kararı çerçevesinde konunun Yönetim Kurulu tarafından değerlendirileceği,

  Başta Yatırımcı İlişkiler Birimi olmak üzere, telefon, mail ve sair suretle Şirketimize ve Çalışanlarımıza yapılan hakaret ve küfürler için yasal yollara müracaat edileceği,

Yarın Üzerindeki Tedbir Kalkacak 7 Hisse Yarın Üzerindeki Tedbir Kalkacak 7 Hisse

  Konu  hakkında Şirketimiz tarafından yapılacak başkaca bulunmadığı  Hususları Kamu Oyunun bilgisine arz olunur.