Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) bilançosunu açıkladı!

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) 2023 yılının ilk dokuz ayına ait önemli finansal verileri  ve bu verilere dair önemli gözlemler:

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) Özet Gelir:

  1. Satışlar: Şirketin satışları 2023 yılının ilk dokuz ayında önemli bir artışla %39 artarak 464.807.000 TL'ye ulaştı. Bu, şirketin satışlarını önemli ölçüde artırdığını ve belirgin bir büyüme yaşandığını göstermektedir.

  2. Brüt Kar: Brüt kar, %53'lük büyük bir artışla 86.301.000 TL oldu. Bu, şirketin satış gelirleri ile maliyetleri arasındaki marjın genişlediğini ve ürünlerin/hizmetlerin daha karlı hale geldiğini gösterir.

  3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, büyük bir artışla %141 artarak 104.289.000 TL'ye yükseldi. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinin son derece karlı hale geldiğini gösterir.

  4. FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, %26 artışla 49.230.000 TL oldu. Şirketin operasyonel karlılığını artırdığını gösteren olumlu bir gösterge.

  5. Net Dönem Karı: Net dönem karı, büyük bir artışla %187 artarak 94.828.000 TL oldu. Şirketin toplam karlılığı önemli ölçüde arttı ve çok olumlu bir performans sergiledi.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) Özet  Bilanço:

  1. Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar neredeyse değişmemiş gibi görünüyor ve %1 düşüşle 726.056.000 TL oldu. Bu, kısa vadeli varlıklarda küçük bir düşüş yaşandığını gösterir.

  2. Duran Varlıklar: Duran varlıklar %63'lük büyük bir artışla 334.816.000 TL'ye yükseldi. Bu, şirketin uzun vadeli varlıklarını artırdığını ve büyümeye yatırım yaptığını gösterir.

  3. Finansal Borçlar: Finansal borçlar %17 azalarak 38.660.000 TL oldu. Şirketin borçlarını azaltması olumlu bir işarettir.

  4. Net Borç: Şirketin net borcu, pozitif bir duruma geçerek -42.017.000 TL'den -333.834.000 TL'ye döndü. Bu, şirketin borçlarını ödediğini ve net pozisyonunu güçlendirdiğini gösterir.

  5. Özkaynaklar: Özkaynaklar %7 artışla 681.623.000 TL'ye yükseldi. Bu, şirketin sahip olduğu öz kaynakların değerini artırdığını ve finansal sağlamlığını güçlendirdiğini gösterir.

Sonuç olarak, PASEU'nun finansal tablosu büyüme ve karlılık açısından oldukça olumlu bir görünüm sunmaktadır.

Satışlar, karlılık ve uzun vadeli varlıklarını artırmış gibi görünüyor.

Enerji şirketinde neler oluyor ? Enerji şirketinde neler oluyor ?

Ancak dönen varlıkların hafif bir düşüş göstermesi dikkatle izlenmelidir.

Şirketin finansal sağlığını ve operasyonel verimliliğini sürdürmesi önemlidir.

Editör: Abdurrahman Zougari