Deva Holding A.Ş. (DEVA) Bilançosunu Açıkladı!

Deva Holding A.Ş. (DEVA) finansal tablolarını inceleyerek şirketin performansını analiz edelim

Deva Holding A.Ş. (DEVA) Özet Gelir :

 1. Satışlar: DEVA, 2023 yılında 6.216.840.000 TL satış geliri elde etmiştir, bu da önceki yıla göre %104 artış anlamına gelir. Şirketin satışları önemli ölçüde artmıştır, bu olumlu bir gelişmedir.

 2. Brüt Kar: Brüt kar, 3.579.162.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %126 artmıştır. Bu, şirketin satışlarını daha karlı hale getirdiğini gösterir.

 3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, 2.483.707.000 TL olarak gerçekleşmiş ve önceki yıla göre %110 artmıştır. Şirketin ana iş faaliyetlerinden kaynaklanan karı büyük ölçüde artmıştır.

  Sanayi Şirketinden %300'lük Bedelsiz Kararı! Sanayi Şirketinden %300'lük Bedelsiz Kararı!
 4. FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, 2.295.078.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %150 artmıştır. Temel iş faaliyetlerinden kaynaklanan kar artışı şirketin sağlıklı büyüdüğünü gösterir.

 5. Net Dönem Karı: DEVA'nın 2023 yılı net dönem karı 1.931.894.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %96 artmıştır. Net karın artışı, şirketin kârlılığını iyileştirdiğini göstermektedir.

Deva Holding A.Ş. (DEVA) Özet Bilanço:

 1. Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar 2023 yılında 9.127.856.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %21 artmıştır. Bu, şirketin kısa vadeli likiditesinin güçlendiğini gösterir.

 2. Duran Varlıklar: Duran varlıklar 2023 yılında 3.801.075.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %6 artmıştır. Şirket, uzun vadeli yatırımları artırmış gibi görünmektedir.

 3. Finansal Borçlar: Finansal borçlar 2023 yılında 5.296.108.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %20 artmıştır. Şirketin finansman ihtiyacının arttığını göstermektedir.

 4. Net Borç: Net borç, 2023 yılında 2.202.074.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre azalmıştır. Bu, şirketin finansal sağlamlığını iyileştirdiğini ve likidite pozisyonunu güçlendirdiğini gösterir.

 5. Özkaynaklar: Özkaynaklar 2023 yılında 5.793.816.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %12 artmıştır. Şirketin öz sermayesi büyümüş gibi görünmektedir.

Deva Holding A.Ş. (DEVA) finansal tabloları, önemli bir büyüme ve kârlılık artışı göstermektedir. Şirketin satış gelirleri ve karlılığı artmıştır. Ayrıca, dönen varlıkların artışı ve borçların azalması, şirketin finansal sağlamlığını da güçlendirdiğini gösterir. Bu olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir.

Editör: Abdurrahman Zougari