ODINE Halka Arzı Bugün Borsada İlk Tavanı Kaç Lira! ODINE Halka Arzı Bugün Borsada İlk Tavanı Kaç Lira!

Şirket hakkında özet bilgi ;
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 2010 yılında kurulmuş fotovoltaik enerji üretim
sektöründe faaliyet gösteren üretim ve hizmet firmasıdır. Yıllık 1,8 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle
Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş paneli üretim firmalarından biridir. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve
Uzak Doğu’da da 2009 yılından bu yana güneş paneli üretimi gerçekleştirmektedir.

Değerleme özeti ;
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu’nda, İNA yöntemine
%50 ve yurt içi benzer şirketler çarpan analizine %50 ağırlık verilmiştir. Yurt dışı benzer şirketler çarpan analizi hesaplamasında ve nihai değerlemede dikkate alınmamıştır.
Değerleme çalışması sonucu USD olarak hesaplanan CW Enerji piyasa değeri,fiyat tespit raporu tarihindeki kur ile Türk Lirasına çevrilmiştir. Ağırlıklandırılmış piyasa değeri 14,3 milyar TL ve iskonto öncesi birim pay değeri 135,73 TL olarak hesaplanmıştır. Halka arz iskontosu olarak %20 iskonto uygulanmış, halka arz birim pay fiyatı 108,60 TL olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede bulunan iskonto sonrası halka arz piyasa değeri de 11,4 milyar TL olarak hesaplanmaktadır.

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin Fiyat Tespit Raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı
ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine
ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.
- Şirket’in halka arz edilecek pay başına değerinin tespitinde iki temel olarak Pazar yaklaşımı - Piyasa
Çarpanları Analizi (“Çarpan Analizi”) ve Gelir Yaklaşımı - İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi (“İNA”)
kullanılmış olmasını, çarpan analizinde Benzer Şirketler FD/FAVÖK Çarpanı Yöntemine %30, BİST
Yıldız Pazar FD/FAVÖK Çarpanı Yöntemine %70 ağırlık verilmiş olmasını, sonraki aşamada,
İndirgenmiş Nakit Akımı Analizine (İNA) ve Piyasa Çarpanları Analizine eşit ağırlık verilmiş olmasını
uygun buluyoruz.
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu’nda Çarpan
Analizi ve İNA ile Şirket’in halka arz öncesi özkaynak değeri 14,3 milyar TL olarak hesaplanmış olup,
halka arz öncesi özsermaye değeri üzerinden, %20 halka arz öncesi iskonto oranı uygulanarak, halka
arz fiyatı hisse başına 108,60 TL olarak hesaplanmış olmasını makul buluyoruz.

Editör: Hüsniye Güncan