Marbaş Menkul Değerler A.Ş., Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ( BIENY) halka arz fiyatına yönelik Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporunu yayınladı.

Raporda halka arz için belirlenen fiyat hakkında şu ifadeler kullanıldı;


'' Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin Fiyat Tespit Raporunda yer alan bilgilerin
açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki
yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.

Şirket’in halka arz edilecek pay başına değerinin tespitinde iki temel olarak Pazar yaklaşımı – Piyasa
Çarpanları Analizi (“Çarpan Analizi”) ve Gelir Yaklaşımı – İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi (“İNA”)
kullanılmış olmasını, çarpan analizinde Fiyat/Kazanç ve Firma Değeri/FAVÖK Çarpanı Yöntemine
eşit ağırlık verilmiş olmasını, Şirket’in yeni yatırımlarının değerlemeye katkısını içeren İndirgenmiş
Nakit Akımları Analizi yöntemine %60 ve Piyasa Çarpanları Analizine %40 ağırlık verilmiş olmasını
uygun buluyoruz.

GRTRK 44,850,000 TL'lik Alım Yaptı! GRTRK 44,850,000 TL'lik Alım Yaptı!

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu’nda Çarpan Analizi
yöntemi ve İNA yöntemi ile Şirket’in halka arz öncesi özkaynak değeri 17.645.733.572 TL olarak
hesaplanmış olup, halka arz öncesi özsermaye değeri üzerinden, %30 halka arz öncesi iskonto oranı uygulanarak, halka arz fiyatının hisse başına 42,80 TL olarak hesaplanmış olmasını makul buluyoruz.