Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) 2023 yılının ilk beş çeyreğine ait finansal tablosu oldukça olumlu bir performans sergilediğini göstermektedir. 

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) Özet Gelir :

 • Satışlar: Şirketin satışları 2023 yılının ilk beş çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre %103 artarak 101.856.407.000 TL'ye yükseldi. Bu büyük bir satış artışını gösteriyor ve şirketin gelirlerini önemli ölçüde artırdığını gösteriyor.

 • Brüt Kar: Brüt kar, satış gelirlerinin maliyetler çıkarıldıktan sonraki karıdır. 2023 yılında brüt kar 24.051.353.000 TL'ye yükselerek önceki yılın aynı dönemine göre %92 artış gösterdi. Bu da şirketin satışlarını daha karlı hale getirdiğini göstermektedir.

 • Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, şirketin temel işletme karlılığını gösterir. Esas faaliyet karı 2023 yılında 3.932.182.000 TL'ye yükselerek önceki yılın aynı dönemine göre %51 arttı. Bu, şirketin temel işletme faaliyetlerindeki karlılığını artırdığını göstermektedir.

  Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar!
 • FAVÖK: FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar), 2023 yılında 6.995.040.000 TL'ye yükselerek önceki yılın aynı dönemine göre %58 artış gösterdi. Bu, şirketin faaliyet karlılığını artırmaya devam ettiğini göstermektedir.

 • Net Dönem Karı: Net dönem karı, şirketin tüm giderlerini ve vergilerini düştükten sonra kalan net karıdır. 2023 yılında net dönem karı 4.233.799.000 TL'ye yükselerek önceki yılın aynı dönemine göre %201 arttı. Bu muazzam bir kar artışını yansıtmaktadır.

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) Özet Bilanço:

 • Dönen Varlıklar: Şirketin dönen varlıkları, 2023 yılında 35.305.910.000 TL'ye yükselerek önceki çeyreğe göre %25 arttı. Bu, şirketin kısa vadeli likiditesinin güçlendiğini göstermektedir.

 • Duran Varlıklar: Duran varlıklar, 2023 yılında 20.688.652.000 TL'ye yükselerek önceki çeyreğe göre %11 arttı. Bu da şirketin uzun vadeli yatırımlarını artırdığını göstermektedir.

 • Finansal Borçlar: Finansal borçlar, 2023 yılında 9.698.853.000 TL'ye yükselerek önceki çeyreğe göre %8 arttı. Ancak net borç pozisyonunda bir azalma görülüyor, bu da finansal sağlığın iyileşmekte olduğunu göstermektedir.

 • Net Borç: Net borç, finansal borçların dönen varlıklar ve nakit eşdeğerleri çıkarıldıktan sonraki net borcudur. 2023 yılında net borç -5.114.702.000 TL'ye düşerek önceki çeyreğe göre %52 azaldı. Bu, şirketin finansal durumunun önemli ölçüde iyileştiğini göstermektedir.

 • Özkaynaklar: Özkaynaklar, 2023 yılında 8.019.573.000 TL'ye yükselerek önceki çeyreğe göre %37 arttı. Bu da şirketin sahip olduğu özsermayenin arttığını ve finansal sağlığının iyileştiğini göstermektedir.

Migros Ticaret A.Ş.'nin finansal tablosu oldukça olumlu bir performans sergiliyor. Şirketin satış gelirleri, kar ve özsermaye artışları, finansal sağlığını önemli ölçüde geliştirdiğini göstermektedir. Ayrıca, likidite ve uzun vadeli yatırımların artması şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini göstermektedir. Net borç pozisyonundaki azalma da finansal durumu daha sağlam hale getiriyor.

Editör: Abdurrahman Zougari