Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)  tarafından 17 Kasım 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Alarko Holding A.Ş. (ALARK) Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada Alarko nakit temettü ödemelerinin 17 Kasım 2023 tarihinde tamamlandığı belirtildi.

Alarko,  hissedarlarına pay başına 0,2070 TL nakit temettü ödemesi yapmış ve bu yıl dördüncü kez temettü ödemişti.

Alarko Holding A.Ş. (ALARK) Bu Sene İçerisinde Yatırımcılara Ödediği Temettüler:

 1. 15-11-2023:

  • Temettü Verimi(%): 0.23%
  • Hisse Başı Brüt TL: 0.23 TL
  • Hisse Başı Net TL: 0.207 TL
  • Toplam Temettü TL: 100.050.000 TL
  • Dağıtma Oranı: 1%
 2. 25-08-2023:

  • Temettü Verimi(%): 0.30%
  • Hisse Başı Brüt TL: 0.35 TL
  • Hisse Başı Net TL: 0.315 TL
  • Toplam Temettü TL: 152.250.000 TL
  • Dağıtma Oranı: 3%
 3. 01-06-2023:

  • Temettü Verimi(%): 1.03%
  • Hisse Başı Brüt TL: 0.70 TL
  • Hisse Başı Net TL: 0.63 TL
  • Toplam Temettü TL: 304.500.000 TL
  • Dağıtma Oranı: 17%
 4. 31-05-2023:

  • Temettü Verimi(%): 0.49%
  • Hisse Başı Brüt TL: 0.33 TL
  • Hisse Başı Net TL: 0.297 TL
  • Toplam Temettü TL: 143.550.000 TL
  • Dağıtma Oranı: 1%
 • Temettü verimi, yatırımcılara hisse başına ne kadar gelir sağlandığını gösterir. Daha yüksek temettü verimi genellikle yatırımcılar için daha çekici olabilir, ancak bu aynı zamanda şirketin karlılığını da yansıtabilir.

 • Dağıtma oranı, şirketin elde ettiği kârın ne kadarının temettü olarak dağıtıldığını gösterir. Daha yüksek bir dağıtma oranı, şirketin karlarının önemli bir kısmının hissedarlarına geri verildiği anlamına gelir.

 • Toplam temettü miktarı, hissedarlara dağıtılan toplam temettü tutarını temsil eder. Bu, şirketin ne kadarlık bir karı hissedarlara ödediğini gösterir.

 • Hisse başına brüt ve net TL değerleri, temettü ödemelerinin hisse başına düşen tutarlarını gösterir. Brüt, vergi öncesini; net, vergi sonrasını ifade eder.

  Holding Şirketinden ŞOK Temettü Kararı! Holding Şirketinden ŞOK Temettü Kararı!

Bu bilgiler, şirketin geçmişteki temettü dağıtım performansını değerlendirmek için kullanılabilir ve yatırımcılara şirketin temettü politikası ve karlılığı hakkında bilgi sağlar. Ancak, yatırım kararları alırken bu verilerin yanı sıra diğer finansal göstergeler ve şirketin genel performansı da dikkate alınmalıdır.

Editör: Abdurrahman Zougari