#BASGZ.E

1 Lot Başına Brüt Temettü: 1,16 TL Teorik Fiyat: 12,23 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

#EGSER.E

%100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 5 TL 

Yabancı Yatırımcılar 5 Haftadır Alım Tarafında! Rekor Alış! Yabancı Yatırımcılar 5 Haftadır Alım Tarafında! Rekor Alış!

 %280 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 5 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

#YUNSA.E

1 Lot Başına Brüt Temettü: 5,1155454 TL Teorik Fiyat: 81,134 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)