1 Aralık 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, Sanica Isı Sanayi A.Ş. (SNICA) paylarıyla ilgili önemli bir gelişme duyuruldu. Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurulara ilişkin bilgiler yer aldı.

Bu kapsamda, Hüseyin Nesimi Fatinoğlu'nun, borsada işlem görmeyen nitelikteki 4.040.000 lot hissenin borsada satışa konu edilebilmesi için başvuruda bulunduğu belirtildi. Söz konusu başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılmış olup, gerekli izinlerin alınması sonrasında söz konusu hisselerin Borsa'da satışa sunulması beklenmektedir.

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Nedir?

Bir Yılda %458.44 Kazandıran Şirket Hissesinde Dev Dönüşüm Başvurusu! Bir Yılda %458.44 Kazandıran Şirket Hissesinde Dev Dönüşüm Başvurusu!

"Borsada işlem gören tipe dönüşmek," genellikle bir şirketin hisse senetlerinin borsada belirli bir statüden veya piyasa segmentinden, genellikle standart bir piyasa segmentine geçişini ifade eder. Bu durum, bir şirketin borsa platformunda daha fazla görünürlük ve likidite elde etme, daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşma veya daha düzenli bir işlem ortamına katılma amacını taşıyabilir.

Şirketler, borsada işlem gören tipler arasında değişiklik yapabilirler. Bu değişikliklerin bazı örnekleri şunlardır:

 1. Ana Pazar'a Geçiş:

  • Şirket, önce Alternatif Pazar veya Yıldız Pazar gibi daha küçük bir pazarda işlem görebilir ve daha sonra Ana Pazar'a geçiş yapabilir. Ana Pazar, genellikle daha büyük ve likit şirketlere odaklanan bir borsa segmentidir.
 2. Kurumsal Gelişim Pazarı'na Katılım:

  • Şirket, daha düşük bir sermaye değeri ile işlem gördüğü bir pazardan çıkarak, kurumsal gelişim pazarına geçebilir. Kurumsal Gelişim Pazarı, genellikle büyüme potansiyeli olan şirketlere odaklanan bir borsa segmentidir.
 3. Şirketleşme ve Birleşme Sonrası Değişiklikler:

  • İki veya daha fazla şirketin birleşmesi sonrasında, yeni birleşen şirket genellikle birleşmeye katılan şirketlerin işlem gördüğü pazar segmentine dönüşebilir.
 4. Halka Açılma Sonrası Değişiklikler:

  • Yatırımcı ilgisini artırmak ve likiditeyi iyileştirmek amacıyla halka açılan bir şirket, halka arz sonrasında daha geniş bir pazarda işlem görmek üzere bir değişiklik yapabilir.

Bu tip değişiklikler, şirketin büyüme stratejileri, sermaye yapısı veya işlem gördüğü pazardaki koşullar gibi birçok faktöre bağlı olarak gerçekleşebilir. Herhangi bir değişiklik öncesi, ilgili borsa ve düzenleyici otoritelerden gerekli izinlerin alınması genellikle gereklidir.

Editör: Abdurrahman Zougari