Hun Yenilenebilir Enerji şirketinin hakim ortağı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal'ın, şirketin çıkarılmış sermayesinde sahibi olduğu B grubu hamiline yazılı paylardan 30.000.000 TL nominal değerli kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için 23 Mayıs tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. Şirketin bu başvurusu SPK tarfından onaylanmış ve  23 Ağustos tarihinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi kademeli olarak başlamıştı.

Orhun Kartal bugünkü satışla beraber 30 milyon adet hissenin 25.284.813 adetinin satışını yaptı. Şirketin bu satışını piyasa değeri yaklaşık 227.834.720 TL.  Şirketin borsada işlem gören paylarının artmasıyla beraber hisse fiyatında da düşüş yaşandı. 

Şirketin bugüne kadar sattığı (dönüştüdüğü) pay miktarı ve fiyatı aşağıdaki gibidir.

3.000.000 adet hisse 8 TL 8,17 TL fiyat aralığında dönüştürüldü.

2.985.822 adet hisse  8.24 TL 8.31 TL fiyat aralığında dönüştürüldü.

1.400.000 adet hisse  9,59 TL 9,82 TL fiyat aralığında dönüştürüldü.

3.000.000 adethisse  9,55 TL 9,80 TL fiyat aralığında dönüştürüldü.

775.000 adet hisse 9,60 TL 9,68 TL fiyat aralığında dönüştürüldü.

3.000.000 adet 8,95 TL fiyatından dönüştürüldü.

GRTRK 44,850,000 TL'lik Alım Yaptı! GRTRK 44,850,000 TL'lik Alım Yaptı!

1.745.000 adet hisse  9,05 TL 9,16 TL fiyat aralığında dönüştürüldü.

8.118.000 adet hisse  9,30 TL 9,65 TL fiyat aralığında dönüştürüldü.

1.260.991 adet hisse  9,18 TL 9,45 TL fiyat aralığında dönüştürüldü.

Not: Görseldeki rakam payların satıldığı günün en düşük fiyatından elde edilmiştir. Örenğin şirket bugün 3 milyon adet hisseyi  8.00 TL-8.17 TL fiyat aralığından satışa sundu. Biz hesaplamada 3 milyon adet hissenin satış fiyatını 8.00 TL olarak aldık . 

HUNER hissesinin yükselişe geçtiği Ağustos ayında payların dönüştürülmesiyle beraber düşüşe geçtiği gözlemlendi. Tabi hissenin düşüşündeki etken tam olarak bu olmayabilir. Diğer etkenleride göz önünde bulundurmakta fayda var.