Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) finansal tablolarını incelediğimizde aşağıdaki finansal verileri gözlemleyebiliriz:

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) Özet Gelir Tablosu:

 • Satışlar, 2022 yılının aynı dönemine göre etkileyici bir şekilde %72 artarak 51.974.988.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin gelirlerinin önemli ölçüde arttığını ve büyüme trendinde olduğunu göstermektedir.

 • Brüt Kar, %83 artışla 14.912.853.000 TL'ye yükselmiştir. Şirketin satışlarını daha karlı bir şekilde gerçekleştirdiği anlaşılıyor.

 • Esas Faaliyet Karı, %78 artarak 12.250.744.000 TL'ye ulaşmıştır. Şirketin ana iş faaliyetlerinden daha fazla kar elde ettiği görülmektedir.

 • FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar), %78 artışla 18.007.974.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin işletme faaliyetlerinden elde ettiği karın arttığını göstermektedir.

  Halka Arzdan 101.648.000 TL'lik Zarar! Halka Arzdan 101.648.000 TL'lik Zarar!
 • Net Dönem Karı, %207 artarak 9.046.139.000 TL'ye çıkmıştır. Şirketin net karının büyük bir artış gösterdiği görülmektedir, bu da etkileyici bir performansı işaret eder.

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) Özet Bilanço:

 • Dönen Varlıklar, %20 artışla 46.532.023.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin likiditesinin arttığını ve kısa vadeli ödemelerini karşılamak için daha fazla varlığa sahip olduğunu göstermektedir.

 • Duran Varlıklar, %7 artışla 115.126.718.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin uzun vadeli varlıklarının arttığını göstermektedir.

 • Finansal Borçlar, %7 artarak 97.071.932.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin finansman ihtiyaçlarına daha fazla kaynak ayırdığını gösterir.

 • Net Borç, neredeyse değişmeden kalarak 64.167.337.000 TL'dir. Bu, şirketin net borç pozisyonunun neredeyse aynı kaldığını göstermektedir.

 • Özkaynaklar, %32 artarak 35.480.133.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin sahip olduğu kendi sermayesinin önemli ölçüde arttığını göstermektedir, bu da finansal sağlığın güçlendiğini işaret eder.

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) finansal tabloları oldukça etkileyici bir şekilde artan gelirler, karlar ve güçlenen özkaynaklarla dolu bir dönemi yansıtmaktadır. Bu, şirketin büyümesini ve karlılığını sürdürme yolunda önemli bir adım olduğunu göstermektedir. Ancak, finansal borçların artması ve net borç pozisyonunun neredeyse değişmemesi, dikkate alınması gereken unsurlardır. Bu finansal sonuçların gelecekteki sürdürülebilirliği ve şirketin operasyonel performansını anlamak için daha fazla analiz gerekebilir.

Editör: Abdurrahman Zougari