27 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirketin %30 oranındaki iştiraki olan Turcas'ın beklentileri karşılayacak sevindirici bir karar alındı.

Toplantıda, geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere 400.000.000,00 TL tutarında kâr dağıtımı kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Bu kâr dağıtımının, Turcas'ın net olarak 120.000.000,00 TL'lik hissesini kapsadığını belirtmek isteriz.

Bu Sitelere Dikkat! Bu Sitelere Erişim Engeli Getirildi! Bu Sitelere Dikkat! Bu Sitelere Erişim Engeli Getirildi!

Bu önemli kararın ardından, ilgili tutarın en geç 3 iş günü içerisinde hissedarların hesaplarına geçmesi bekleniyor.

Şirket 1 TL nominal değerli beher paya dağıtılacak kar payı brüt:0.75 ,net: 0.75 olarak belirledi.

Shell & Turcas Petrol A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

''%30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. 27.10.2023 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirketin geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere 400.000.000,00 TL tutarında kâr dağıtımı kararı almıştır (Turcas payı net olarak 120.000.000,00 TL). İlgili tutarın en geç 3 iş günü içerisinde hesaplarımıza geçmesi beklenmektedir.

Saygılarımızla.''

Temettü Nedir?

Temettü, bir şirketin ortaklarına yıllık bilanço esasına göre tespit edilen net karın oranında veya bunun için ayrılmış yedek akçelerden pay verilmesidir. Kar payının dağıtılmasına anonim şirketlerde genel kurul karar verir. Ana sözleşmeye eklenen bir maddeyle, bazı pay türlerine temettü ile ilgili olarak özel imtiyazlar tanınabilir. Bu koşullarda, kar dağıtımı sırasında bu özel imtiyazlar dikkate alınarak oranlar belirlenir.