Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG) 3. çeyrek bilançosunu açıkladı!

Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG) Özet Gelir ve Bilançosu:

Prim Üretimi: Prim üretimi 8.098.853.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %143 artmış. Bu büyük bir artışı temsil eder, bu da şirketin sigorta poliçelerinden elde ettiği gelirin önemli ölçüde arttığını gösterir.

Yatırımcısını Perişan Eden Halka Arz Hissesi Yeni Şirket Kuruyor! Yatırımcısını Perişan Eden Halka Arz Hissesi Yeni Şirket Kuruyor!

Alınan Net Primler: Alınan net primler 3.106.703.000 TL olarak gözükmekte ve %113 artmış. Bu, şirketin sigorta poliçeleri için alınan primlerin arttığını ve poliçelerin maliyetlerinin çıkarılmasının ardından net primlerin büyük bir artış gösterdiğini gösterir.

Teknik Gelirler: Teknik gelirler 3.370.116.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %212 artmış. Teknik gelirler, sigorta işlemlerinden elde edilen geliri temsil eder. Bu tür büyük bir artış, şirketin sigorta faaliyetlerinin büyüdüğünü ve daha fazla gelir elde ettiğini göstermektedir.

Teknik Denge: Teknik denge 775.894.000 TL olarak gözükmekte ve %477 artmış. Teknik denge, sigorta işlemleri ile ilgili maliyetlerin çıkarılmasının ardından elde edilen kârı temsil eder. Bu tür büyük bir artış, şirketin sigorta işlemlerinin son derece kârlı olduğunu gösterir.

Net Dönem Karı: Net dönem karı 842.294.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %882 artmış. Bu, şirketin genel olarak büyük bir kar artışı yaşadığını gösteriyor. Yüksek kar artışı, şirketin kârlılığının önemli ölçüde arttığını yansıtır.

Cari Varlıklar: Cari varlıklar 7.759.528.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %12 artmış. Bu, şirketin kısa vadeli ödeme taahhütlerini karşılamak için kullanabileceği likiditeye sahip olduğunu gösterir.

Cari Olmayan Varlıklar: Cari olmayan varlıklar 712.017.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %6 artmış. Cari olmayan varlıklar, şirketin uzun vadeli yatırımları ve varlıklarıdır.

Teknik Karşılıklar: Teknik karşılıklar 3.499.170.000 TL olarak gözükmekte ve %6 artmış. Bu, şirketin gelecekteki sigorta taleplerini karşılamak için ayırdığı fonları temsil eder.

Beklenen Net Hasar: Beklenen net hasar 1.764.245.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %46 artmış. Bu artış, şirketin gelecekteki hasar ödemelerine yönelik tahminlerin arttığını gösterir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar 1.809.730.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %30 artmış. Yüksek özkaynaklar, şirketin finansal sağlığının güçlendiğinin bir göstergesidir.

Editör: Abdurrahman Zougari