DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) bilançosunu açıkladı!

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) Gelir Tablosu Yorumları:

Satışlar ve Brüt Kar: Satışlar, 2023/9 döneminde 4.010.161.000 TL olarak kaydedilmiş ve 2022/9 dönemindeki 2.184.278.000 TL'ye göre %84'lük büyük bir artış göstermiştir. Brüt kar da %95'lik bir artışla 2.468.324.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin gelirlerinin ve brüt karının büyük bir artış yaşadığını gösterir.

Esas Faaliyet Karı ve FAVÖK: Esas faaliyet karı %103 artarak 2.195.359.000 TL'ye yükselirken, FAVÖK (Fakat Amortismanlar ve Faiz Öncesi Kar) da %103 artışla 2.199.965.000 TL oldu. Bu, şirketin operasyonel karlılığının önemli ölçüde arttığını gösterir.

Net Dönem Karı: Net dönem karı, 2023/9 döneminde 1.417.367.000 TL olarak kaydedilmiş ve 2022/9 dönemindeki 867.390.000 TL'ye göre %63'lük bir artış yaşanmıştır. Şirketin dönem sonu karı artmış durumda.

 DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)Bilanço:

Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar: Dönen varlıklar %5'lik bir artışla 3.140.362.000 TL'ye yükselirken, duran varlıklar %31'lik büyük bir artışla 9.364.240.000 TL olarak kaydedilmiştir. Şirketin varlık tabanı önemli ölçüde büyümüş durumda.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar %12 artarak 2.158.970.000 TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin finansman ihtiyaçlarına yönelik borçlanma yaptığını gösterir.

Net Borç: Net borç %3 azalışla 1.423.397.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin net borç pozisyonunun azaldığını gösterir.

Borsa İstanbul'dan 5 Hisseye Yasak! Borsa İstanbul'dan 5 Hisseye Yasak!

Özkaynaklar: Özkaynaklar %33 artışla 3.824.866.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin kendi sermayesini önemli ölçüde artırdığını gösterir.

Bu verilere dayalı olarak, şirketin son dönemde büyük bir büyüme ve kar artışı yaşadığı açıkça görülüyor. Gelir tablosundaki bu büyük artış, operasyonel karlılığın önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Bilanço tarafında ise varlık tabanının büyümesi ve özkaynakların artması, şirketin finansal sağlamlığını ve büyüme potansiyelini vurguluyor.