Bu özet gelir tablosuÜnlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) 2023 ve 2022 yıllarındaki mali performansını karşılaştırmak için kullanılıyor. İşte bu verilerin bazı önemli yorumları:

  1. Satışlar: Şirket, 2023 yılında 17.502.394.000 TL ciro elde etti. Bu, önceki yıla göre %145'lik büyük bir artışı temsil ediyor. Satışlardaki bu olağanüstü büyüme, şirketin talep ve gelirlerini büyük ölçüde artırdığını gösteriyor. Bu, hem şirketin pazar payını genişlettiğini hem de yeni pazarlara girdiğini gösteriyor olabilir.

  2. Brüt Kar: Brüt kar, satış gelirleri ile satılan mal maliyeti arasındaki farkı gösterir. 2023 yılında 870.019.000 TL brüt kar elde edildi ve önceki yıla göre %92 arttı. Bu, şirketin marjlarını artırdığını ve işletme verimliliğini geliştirdiğini gösteriyor.

  3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, şirketin ana işi ile ilgili gelir ve giderleri yansıtır. 2023 yılında 251.869.000 TL esas faaliyet karı elde edildi ve önceki yıla göre %72 arttı. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinde büyük bir iyileşme sağladığını gösteriyor.

  4. FAVÖK (Fayda Amacı Gütmeyen Faaliyetlerden Önceki Kar): 2023 yılında 263.034.000 TL olan FAVÖK, önceki yıla göre %72 arttı. Artan FAVÖK, şirketin fayda amaçlı olmayan faaliyetlerden önceki karını gösterir. Yine, işletmenin operasyonel karlılığını artırdığını göstermektedir.

  5. Net Dönem Karı: 2023 yılında 343.183 TL net dönem karı elde edildi. Bu, önceki yıla göre %106'lık inanılmaz bir artışı temsil eder. Net dönem karındaki bu büyük sıçrama, şirketin genel karlılığının büyük ölçüde arttığını göstermektedir.

    Demir Çelik Devi Temettü Kararını Açıkladı! Demir Çelik Devi Temettü Kararını Açıkladı!

Bu verilere dayanarak, şirketin 2023 yılında olağanüstü bir büyüme ve kar artışı yaşadığı açıkça görülüyor. Şirket, güçlü bir büyüme momentumuna sahip gibi görünüyor.

Editör: Bengüsu Ogelman