Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGLbilançosunu açıklad!

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) Özet Gelir ve Bilançosu:

Satışlar: Şirketin satışlarında nispeten küçük bir artış görülmektedir. 2023/9 döneminde 101.010.326.000  TL ve 2022/9 döneminde 100.535.316.000TL olarak neredeyse sabit kalmıştır.

Brüt Kar: Brüt kar, büyük bir düşüş yaşamıştır. 2023/9 döneminde 9.573.799.000TL iken 2022/9 döneminde 24.978.714.000TL olarak kaydedilmiştir. Bu %62'lik bir azalmayı temsil eder. Satışların maliyetlerinin arttığı veya satış fiyatlarının düştüğü düşünülebilir.

Esas Faaliyet Karı (İşletme Karı): Esas faaliyet karı da büyük bir düşüş göstermiştir. 2023/9 döneminde 9.688.080.000TL ve 2022/9 döneminde 23.318.746.000TL olarak kaydedilmiştir. Bu, %58'lik bir azalmayı temsil eder.

FAVÖK (Fakat Amortismanlar ve Faiz Öncesi Kar): FAVÖK de büyük bir düşüş yaşamıştır. 2023/9 döneminde 10.441.140.000TL ve 2022/9 döneminde 25.980.120.000TL olarak kaydedilmiştir. Bu %60'lık bir azalmayı temsil eder.

Net Dönem Karı: Net dönem karı 2023/9 döneminde negatif bir değer olan -3.867.429.000TL olarak kaydedilmiştir, oysa 2022/9 döneminde 14.830.340.000TL kar elde edilmiştir. Bu, şirketin 2023/9 döneminde zarar ettiğini gösterir.

Bilanço Yorumları:

Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar, 2023/6 dönemine göre %15 artışla 121.635.164.000TL'ye yükselmiştir. Bu, likiditeye olan erişimin arttığını gösteriyor.

Duran Varlıklar: Duran varlıklar da %11'lik artışla 155.941.506.000TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin uzun vadeli yatırımlarını artırdığını gösteriyor.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar %21 artarak 59.542.740.000TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin borçlarını artırmasıyla sonuçlanmış olabilir.

Net Borç: Net borç, %18 artışla 38.309.738.000TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin finansal borçlarının, nakit varlıklarından daha hızlı arttığını gösteriyor.

Özkaynaklar: Özkaynaklar %6 artışla 161.817.534.000TL'ye yükselmiştir. Bu, şirketin toplam değerinin arttığını gösteriyor.

Bu veriler, şirketin karlılık performansının zorlu bir döneme girdiğini ve borç yükünün arttığını göstermektedir. Özkaynaklarının artması olumlu bir işarettir, ancak net dönem karının negatif olması ve esas faaliyet karının düşmesi, şirketin kârlılığının sorunlu olduğunu göstermektedir. Bu durumu değerlendirmek ve düzeltilmesi gereken alanları belirlemek için daha fazla finansal analiz yapılması gerekebilir.

100 TL 540 TL oldu ! Yazılım şirketi TAVAN ! 100 TL 540 TL oldu ! Yazılım şirketi TAVAN !