Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.  ve iştiraklerinin ("Batı Anadolu Grubu") mali yapılarını güçlendirmek ve ayrıca sürdürülebilir büyüme  hedefi doğrultusunda bazı grup şirketlerinin yatırım planlarını desteklemek amacıyla; Batı Anadolu Grubu'nun elinde bulundurduğu ekonomik varlıkların etkin ve verimli biçimde kullanılması ve bu kapsamda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Çimento devinden %23558 rekor bedelsiz! Çimento devinden %23558 rekor bedelsiz!

 Gerçekleştirilmesi değerlendirilen işlemler; Batı Anadolu Grubu bünyesinde yer alan bir veya birden fazla iştirakin birincil ve/veya ikincil halka arzı ve hakim pay sahibi konumundaki ortaklardan uygun koşullarda finansman sağlanması da dahil olmak üzere, ilgili adımların atılmasını içermektedir. 

 Sağlanacak kaynakların öncelikle Batı Anadolu Grubu'nun finansal borçlarının erken geri ödenmesi amacıyla kullanılması ve böylece Batı Anadolu Grubu'na ekonomik varlıkların ilerde olası finansmanlarda kullanılmasının önünün açılması planlanmaktadır.

Editör: Nida Türk