Temettü dağıtmama kararını onaylattı! Temettü dağıtmama kararını onaylattı!

Atakey Patates Gıda Yönetim Kurulunun 4 Aralık 2023 tarihli toplantısında; Şirketin; 2022 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 446.069.442 TL net dönem kârından mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortakların, şirketin ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi, yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması ve kaynakların optimal kullanımı amacıyla ilgili hesap dönemine ait kar ile geçmiş yıllar zararının kısmen mahsup edilmesine, dağıtılabilir kârının dağıtılmamasına, ve geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verildiği bildirildi.

Editör: Nida Türk