SPK bu hissede 1 kişiye ceza verdi! Hisse aynı gün alınıp satılamıyor!

Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri AŞ (FMIZP) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde  fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen,  yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Celil BABAKAYA hakkında 01.11.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

Borsa İstanbul aynı zamanda hissenin kendisine 31 Ekim tarihinden 29 Kasım tarihine kadar Kredili Alım ve Açığa Satış, Brüt Takas tedbirleri getirilmişti.

GRTRK 44,850,000 TL'lik Alım Yaptı! GRTRK 44,850,000 TL'lik Alım Yaptı!

Brüt Takas Nedir?

Borsa İstanbul’da kimi zaman çok yüksek meblağlarda ardı ardına yapılan alım ve satım işlemleri hisselerdeki oynaklığı (volatilite) artırarak, yatırımcıların zarar etmesine neden olabiliyor. Borsa İstanbul bu sorunun önüne geçebilmek adına bazı zamanlarda hisse senetleri özelinde “brüt takas uygulaması” gerçekleştirir.

Brüt takas uygulaması, satın alınan hissenin aynı gün içerisinde satılmasını engeller. En erken (T+1) bir gün sonra satılabilir. Yani aynı gün içerisinde brüt takasta bulunan hissede al-sat yapılamaz.

Satışı yapılan hissenin tutarı ile aynı gün içerisinde brüt takasa tabi olan bir hisse senedi en erken bir gün sonra (T+1) alınabilir hâle gelir. Diğer yandan bu tutar ile brüt takasa tabi olmayan bir hisse senedini aynı gün içerisinde alabilirsin.

Brüt takas uygulamasına konu olan hisse bir gün sonra satılabildiği için satışın gerçekleşeceği takas tarihinde hesabında satış emrini karşılayacak miktarda hisse senedinin bulunması gereklidir.