SPK 25 Ekim 2023 tarihinde yayınladığı bültene göre Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, 14435321 Sicil No'lu Yeşim GÜL'e26 Ekim 2023'ten itibaren başlamak üzere Borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

SPK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklama:

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişi hakkında 26.10.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. 

Yatırımcı Ad-Soyad  MKK Sicil No 
Yeşim GÜL  14435321 

SPK Teknopark Şirketleri İçin Halka Arzlarda Kolaylık Sağladı! SPK Teknopark Şirketleri İçin Halka Arzlarda Kolaylık Sağladı!

Karar 2023/64 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 

Editör: Abdurrahman Zougari