KCAER 23 Milyon Dolarlık Sipariş Aldığını Açıkladı KCAER 23 Milyon Dolarlık Sipariş Aldığını Açıkladı

SPK 25 Ekim 2023 tarihinde yayınladığı bültene göre Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, 14435321 Sicil No'lu Yeşim GÜL'e26 Ekim 2023'ten itibaren başlamak üzere Borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

SPK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklama:

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişi hakkında 26.10.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. 

Yatırımcı Ad-Soyad  MKK Sicil No 
Yeşim GÜL  14435321 

Karar 2023/64 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.