Şirketten gelen açıklamaya göre, 31 Mayıs 2024 günü SISE hissesinde işlem yapanlar Sermaye Piyasası Kurulu'na ( SPK) şikayet edilecek!

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, şirketin sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler hakkında gerekli tahkikatın yapılabilmesi ve yasal yaptırım uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verildi. Bu eylemler, şirketi ve şirket yatırımcılarını zarara uğratan nitelikte olduğundan bu karar alınmıştır.

SISE hissesi 31 Mayıs 2024 günü borsada oldukça hareketli bir gün geçirmişti. Gün içi en düşük fiyat olan 49,66 TL'den kapanış yapan hisse, 49,66-53,40 TL fiyat aralığında işlem görmüştü. Bu süreçte hisse üzerinde 3,5 milyar liradan fazla işlem gerçekleşmişti.

Şirketten gelen 10 Haziran tarihli KAP açıklaması:

Yiğit Akü Halka Arzında Yatırımcılar Talep Yağdırdı Yiğit Akü Halka Arzında Yatırımcılar Talep Yağdırdı

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 31/05/2024 tarihinde Borsa İstanbul'da halka açık paylarımızda görülen işlemler ve değerli şirket yatırımcılarımızın şikâyetleri sebebiyle, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ilgili hükümleri uyarınca, şirketimizi ve şirket yatırımcılarımızı zarara uğratan, Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler hakkında gerekli tahkikatın gerçekleşebilmesi ve haklarında yasal yaptırımın sağlanabilmesi maksadıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına  karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgili başvuru 10/06/2024 tarihinde yapılmıştır.

Editör: Irmak Ezgi Aksoy