ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR) kar payı avansı dağıtacak!

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR) Kimdir? Ne Yapar?

Eski adıyla “Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.'' 4 Temmuz 2001 tarihinde kurulmuştur ve Escar Fleet Excelence markası ile her marka motorlu aracın kiralama hizmetlerini yürütmektedir.

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR) Kar Payı Avans Dağıtım Detayları:

Şirket dağıtılacak kâr payı avansı tutarı

92.310.000 TL olarak açıkladı.

1 TL nominal değerli paya ödenecek avans kar payı brüt  1.70TL, ödenecek brüt tutardan 10% stopaj vergisi sonrası 1 TL nominal değerli paya ödenecek avans kar payı net 1.53TL olarak açıklandı.

Temettü dağıtmama kararını onaylattı! Temettü dağıtmama kararını onaylattı!

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

''Şirketimizin, 1 Kasım 2023 tarihinde kamuoyuna açıklanmış konsolide finansal tablolarda görüleceği üzere 1 Ocak - 30 Eylül 2023 döneminde oluşan ara dönem karından SPK mevzuatı, TTK hükümleri, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamızda belirlenen amaçlar ve hedeflere uygun pay sahiplerimizin menfaati göz önüne alınarak, sürdürülebilir kar payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından; 5 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulumuzda gündemin 11. maddesi ile Yönetim Kuruluna verilen yetki kapsamında, elde edilen ara dönem karından 92.310.000 TL kar payı avansı dağıtılmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.''

Editör: Abdurrahman Zougari