Şirketin Mali Durumu Uçuşa Geçti! Şirketin Mali Durumu Uçuşa Geçti!

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret (ASELS), 2023 yılı temettü ödemesini bugün, 22 Kasım 2023 Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Şirket, hisse başına brüt 0,0877192 TL temettü ödeyecek.

Ancak, stopaj kesintisi sonrasında hisse başına net 0,0789472 TL temettü dağıtılacak.

Yatırımcılar, Aselsan'ın temettü politikasına ve mali performansına ilişkin detayları değerlendirerek, şirketin gelecekteki adımları hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

ASELS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0877192 TL Teorik Fiyat: 46,372 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Editör: Abdurrahman Zougari