Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bugün Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (VERTU) tarafından temettü dağıtım tarihine ilişkin bildiri yayımlandı.

Şirket, pay sahiplerine %15 oranında temettü dağıtacak.

1 TL nominal değerli pay başına ödenecek nakit kar payı (net): 0,1500000 TL

Kar payı dağıtımı nakit olarak gerçekleştirilecek.

Temettü dağıtımı 28.07.2023 tarihinde başlayacak!

KAP'ta yer alan açıklama şu şekilde:

"Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 7.800.000-TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 28.07.2023 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir."

Temettü ödeme tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Nakit kar payı ödeme tutar ve oranları:

Kar payı oranları tablosu aşağıdaki gibidir:

Temettü, şirket hissedarlarına sahip oldukları ortaklık payları oranında kar payının dağıtılması anlamına gelir. Yıllık bilançoya göre belirlenen net kar ya da ayrılmış yedek akçeler temettü olarak dağıtılabilir. Bu dağıtımın gerçekleşmesi için anonim şirketlerde genel kurulun karar vermesi gerekir. Bazı durumlarda, temettüyle ilgili bazı pay tiplerine ayrıcalıklar tanınabilir, ancak bu tür ayrıcalıklar ana sözleşmeye konulacak bir maddeyle düzenlenir. Temettü dağıtımında yapılan ayrıcalıklarla ilgili oranlar dikkate alınarak dağıtım gerçekleştirilir.

Temettü verimi nedir?

Bir şirketin temettüsüne hak kazanmak için temettü tarihinden önceki günlerde şirketin hisse senedine sahip olmak gereklidir. Temettü tarihi geldiğinde, şirketin hisse fiyatı, hisse başına brüt temettü miktarı kadar düşer. Temettü verimi hesaplanırken bu düşüş, henüz gerçekleşmeden önceki hisse fiyatı baz alınır.

Temettü verimi, her 1 TL'lik yatırım için elde edilen temettü kazancını ifade eder. Temettü dağıtan şirketlerin kıyaslamasında sıkça kullanılan bir orandır.

BJKAS ve CANTE Hisselerinde Şok Ortaklık Değişimi! BJKAS ve CANTE Hisselerinde Şok Ortaklık Değişimi!

Temettü Verimi = Hisse Başı Brüt Temettü Miktarı / Hisse Fiyatı

Temettü verimi, pay başına brüt temettü miktarının hissenin temettü tarihinden önceki kapanış fiyatına oranlanmasıyla bulunur.

Temettü dağıtma oranı nasıl bulunur?

Şirketler, yıl sonunda elde ettikleri dönem sonu net kardan, yasal olarak belirlenen oranda yedek akçe ayırma zorunluluğuna sahiptir. Yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutar, net dağıtılabilir dönem karını ifade eder. Şirket, kararlaştırdığı toplam temettü miktarını, net dağıtılabilir dönem karına böler ve bu şekilde "temettü dağıtma oranı" hesaplanır.

Temettü Dağıtma Oranı = Toplam Brüt Temettü Miktarı / Net Dağıtılabilir Dönem Kârı

Genellikle belirli bir büyüklüğe ulaşmış, köklü ve düzenli temettü dağıtan şirketler, yüksek temettü dağıtma oranlarına sahiptir. Ancak büyümeyi hedefleyen şirketlerde durum tam tersidir; elde edilen karlar temettü olarak dağıtılmak yerine şirket bünyesinde tutulur ve yeni yatırımlarda kullanılmayı tercih ederler.

Editör: Ceyda Güven