3 Hissede Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Başvurusu Yapıldı! 3 Hissede Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Başvurusu Yapıldı!

Orçay Ortaköy Çay şirketi Yönetim Kurulu 17.10.2023 tarihli toplantısında; 21.03.2023 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde dağıtılmasına karar verilen kar paylarının 26.10.2023 tarihinde dağıtılmasına karar vermiştir.

Şirket 2022 yılı kârından pay başına brüt 0,1875000 TL, net 0,1687500 TL nakit temettü ödemesinin 26.10.2023 tarihinde yapılacak.

Temettü Nedir? 

Temettü, bir şirketin ortaklarına yıllık bilanço esasına göre tespit edilen net karın oranında veya bunun için ayrılmış yedek akçelerden pay verilmesidir. Kar payının dağıtılmasına anonim şirketlerde genel kurul karar verir. Ana sözleşmeye eklenen bir maddeyle, bazı pay türlerine temettü ile ilgili olarak özel imtiyazlar tanınabilir. Bu koşullarda, kar dağıtımı sırasında bu özel imtiyazlar dikkate alınarak oranlar belirlenir.

Temettü Oranı Nasıl Hesaplanır? 

Temettü oranı, dağıtılan kar payının ilgili dönemde elde edilen toplam kara yüzde kaç oranında denk geldiğini gösteren bir hesaplamadır. Basitçe ifade etmek gerekirse:
“Temettü = Dağıtılan kar payı / İlgili döneme ait net kar” şeklinde hesaplanır. Bu hesaplama genel temettü oranına ilişkin bir hesaplamadır. 

Kişilere ne kadar temettü yatırılacağı ise şu şekilde hesaplanabilir:
Örneğin, X şirketi 2023 yılında 100.000 TL oranında dağıtılabilir kar elde etmiştir. Şirkette %5 oranında ortaklığı olan bir kişi dağıtılabilir karın da %5’ini yani 5.000 lirasını alır.  

Ortaklık oranı, şirket içindeki payı ifade etmektedir. Yukarıda yapılan örnek hesaplama ise “pay başına temettü” usulüyle yapılmıştır. 

Genel temettü oranı ise aynı örnek üzerinden şu şekilde hesaplanabilir:
Bu hesaplama için şirketin sermayesini de bilmek gerekir. Eğer şirket 4.000.000’luk sermayeye sahipse şirketin temettü oranı: 100.000/4.0000.000*100 = %2.5 olur. 

Temettü genellikle hisse sahiplerine nakit ödeme yöntemi ile ödenir. 3-6 aylık periyotlar ile ödenen temettü, düzenli temettü olarak adlandırılır. Şirketler kendi belirledikleri herhangi bir zamanda da özel temettü dağıtma inisiyatifine sahiptir. Bunun yanı sıra tüm şirketler temettü dağıtmayabilir. Bu sebeple temettü almak isteyen yatırımcıların temettü dağıtan şirketlere yönelmesi gerekir.