Bugün (14.07.2023), 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapan DERIM, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) bültenine yaptığı açıklama ile temettü kararını duyurdu.

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 37.396.944,45 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğunu açıkladı.

Şirketin KAP'ta yaptığı açıklama şu şekilde: 
 

"Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2022 yılı 52.104.335 TL olan Dönem Karından sırasıyla; 12.802.849 TL hesaplanan vergilerin, 1.904.541,55 TL Birinci tertip Yasal Yedek Akçe'nin, düşülmesinden sonra 37.396.944,45 TL net dağıtılabilir Dönem Karının, büyümekte olan iş hacmimiz ve yatırımlar nedeniyle, öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi için, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir."

Lot Başına 3,11TL Temettü Hesaplara Geçti! Lot Başına 3,11TL Temettü Hesaplara Geçti!

Peki temettü nedir? Neden önemlidir?

Temettü, bir şirketin elde ettiği karın bir kısmının hissedarlara dağıtılmasıdır. Şirketin kar etmesi durumunda, yönetim kurulu ve hissedarların onayıyla belirlenen bir oran veya miktar üzerinden temettü ödemesi yapılır. Temettü, hissedarların şirketin başarısından ve karından pay almasını sağlar.

Temettü, genellikle hisse senedi sahiplerine nakit olarak dağıtılır, ancak bazı durumlarda hissedarlara hisse senedi şeklinde de ödeme yapılabilir. Temettü, hisse senedi yatırımcıları için önemli bir gelir kaynağı olabilir ve yatırımcıların şirketin performansını değerlendirirken dikkate aldıkları bir faktördür.

Temettü ödemesi, şirketin finansal durumu, karlılık seviyesi, sermaye ihtiyaçları ve yönetim politikaları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Yönetim kurulu, şirketin mevcut durumunu ve gelecekteki büyüme planlarını dikkate alarak temettü politikasını belirler. Temettü ödemesi, şirketin nakit akışı, karlılık ve dağıtılabilir kar üzerinden hesaplanır.

Temettü, hissedarlar için gelir elde etme ve yatırımlarının geri dönüşünü sağlama açısından önemli bir faktör olup, şirketin performansını ve yatırımcıların getiri beklentilerini etkileyebilir.

Editör: Ceyda Güven