Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.(DITAS) bilançosunu açıkladı!

Şirket hissesi yükselirken bilonçosunda zarar açıkladı.

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.(DITAS)  yatırımcısına:

  • 1 Günde -2.96% kazandırdı
  • 5 Günde 12.61% kazandırdı
  • 1 Ayda 20.76% kazandırdı
  • 6 Ayda 75.31% kazandırdı
  • 1 Yılda 82.26% kazandırdı
  • 5 Yılda 2798.15% kazandırdı

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.(DITAS) Özet Geliri:

Satışlar: 2023 yılında satış gelirleri 866.763.000 TL olarak gerçekleşmiş ve önceki yıla göre %65 artış göstermiştir. Bu, şirketin ürünlerine olan talepte büyük bir artış olduğunu göstermektedir.

Brüt Kar: Brüt kar, 2023 yılında 113.346.000 TL olarak gerçekleşmiş ve önceki yıla göre %31 artış göstermiştir. Bu, şirketin satış gelirlerini artırmasının yanı sıra maliyet kontrolü konusundaki başarısını da yansıtmaktadır.

Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, 2023 yılında 27.972.000 TL olarak gerçekleşmiş ve önceki yıla göre %21 artış göstermiştir. Bu, şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karın arttığını göstermektedir.

FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârlılık): FAVÖK, 2023 yılında 36.952.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yıla göre %8 azalmıştır. Bu azalma, faaliyet giderlerindeki artış veya diğer faktörlere bağlı olabilir.

Net Dönem Karı: 2023 yılında şirket net dönemde -24.502.000 TL zarar etmiştir. Bu, operasyonel kayıplar veya özel faktörlere bağlı olabilir.

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.(DITAS) Özet Bilanço:

Dönen Varlıklar: 2023 yılında dönen varlıklar 628.773.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %22 artış göstermiştir. Bu, likidite durumunun iyileştiğini ve kısa vadeli ödeme yükümlülüklerini karşılama kapasitesinin arttığını göstermektedir.

Halka Arz Sonuçlandı! Kaç Lot Düştü? Halka Arz Sonuçlandı! Kaç Lot Düştü?

Duran Varlıklar: Duran varlıklar, 2023 yılında 321.142.000 TL olarak gerçekleşmiş ve önceki döneme göre %30 artmıştır. Bu, şirketin uzun vadeli yatırımlarını artırdığını göstermektedir.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar, 2023 yılında 459.975.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %42 artmıştır. Bu, şirketin borçlanma miktarının arttığını ve finansman ihtiyacını karşılamak için daha fazla kaynak kullandığını göstermektedir.

Net Borç: Net borç, 2023 yılında 428.217.000 TL olarak gerçekleşmiş ve önceki döneme göre %43 artmıştır. Bu, şirketin borç yükünün arttığını ve finansal açıdan daha fazla risk taşıdığını göstermektedir.

Özkaynaklar: 2023 yılında özkaynaklar 73.778.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %4 artmıştır. Özkaynakların artışı, şirketin karlarını özkaynaklara katkı sağladığını göstermektedir.

Sonuç olarak, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin gelir tablosu ve bilançosu, satış gelirlerinde önemli bir artış ve bazı olumlu finansal göstergeler göstermektedir. Ancak net dönem karında kayda değer bir düşüş ve borçların artışı dikkat çekmektedir. Şirketin karlılığını artırma ve finansal borç yönetimi konularına odaklanması gerekebilir.

Editör: Abdurrahman Zougari