VBT Yazılım A.Ş.'nin 2023 yılının üçüncü çeyreği ile 2022 yılının aynı dönemi arasındaki özet gelir tablosu mali performansını gösteriyor,

Satışlar: VBT Yazılım A.Ş., 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 1.222.691 bin Türk Lirası satış gerçekleştirdi. Bu, önceki yılın aynı dönemine göre %172'lik muazzam bir artışı temsil ediyor. Şirketin satışlarındaki bu büyüme dikkat çekici ve olumlu bir işarettir.

  1. Brüt Kar: Brüt kar, satış gelirleri ile satılan mal maliyeti arasındaki farkı gösterir. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 121.222000 Türk Lirası brüt kar elde edildi. Önceki yıla göre %61'lik bir artış yaşanmıştır. Brüt karın artışı, şirketin satışlarını daha karlı hale getirdiğini gösterir.

    Türkiye Bankacılık Sektörünün Finansal Raporu! Türkiye Bankacılık Sektörünün Finansal Raporu!
  2. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, şirketin ana işi ile ilgili gelir ve giderleri yansıtır. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 62.461000 Türk Lirası esas faaliyet karı elde edildi. Önceki yıla göre %89'luk bir artış söz konusudur. Şirketin ana iş faaliyetlerindeki karlılığın artması olumlu bir işarettir.

  3. FAVÖK: 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 50.587000 Türk Lirası olan FAVÖK, önceki yıla göre %15'lik bir artış gösteriyor. Fayda amaçlı olmayan faaliyetlerden önceki karın artması da şirketin genel karlılığının arttığını yansıtır.

  4. Net Dönem Karı: Şirketin 2023 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiği net dönem karı 92.653000 Türk Lirasıdır. Bu rakam, önceki yılın aynı dönemine göre %87'lik büyük bir artışı temsil ediyor. Net dönem karındaki bu büyüme, şirketin genel olarak karlılığını artırdığını göstermektedir.

Sonuç olarak, VBT Yazılım A.Ş., 2023 yılının üçüncü çeyreğinde muazzam bir büyüme ve kar artışı elde etti. Satışlar, brüt kar ve esas faaliyet karı gibi önemli finansal göstergelerde büyük artışlar yaşandı.

Hisse Grafiği:

Editör: Bengüsu Ogelman