Beklenen Temettüler Verildi! Beklenen Temettüler Verildi!

KTLEV Temettü Karar!

Katılımevim Yönetim Kurulu;

01/01/2022-31/12/2022 hesap dönemine ait, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 115.525.669 TL dönem net karı, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise 27.869.058,32 TL dönem net karı gerçekleşmiştir.

Yasal kayıtlara göre hesaplanan 27.869.058,32 TL'lik dönem karının tamamı, yasal kayıtlara göre oluşan (72.291.756,38) TL'lik önceki dönem zararından mahsup edilmiştir.

SPK Mevzuatına göre kalan 115.525.669 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının geçmiş yıl karlarına alınmasına,

 Şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi..

Editör: Sekna Karaca