ODINE Halka Arzı hesaba kaç lot verdi? ODINE Halka Arzı hesaba kaç lot verdi?

Halka Arz Payı Başına 36,20 TL!
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu'na göre, şirketin değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi (INA) ve Piyasa Çarpanları Analizi yöntemleri kullanıldı. İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi ve Piyasa Çarpanları Analizi %30 ve %70 ağırlıklandırılarak yapılan değerleme sonucunda, şirketin ortalama halka arz öncesi özsermaye değeri 3.621.859.495 TL olarak belirlendi. Bu çerçevede, çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL olan şirketin halka arz pay başına değeri %20,04 iskonto ile 36,20 TL olarak hesaplandı.

Değerlendirme ve Sonuç: Kuzey Boru A.Ş.'nin Halka Arz Fiyatı Makul Bulunuyor!

Kuzey Boru A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu, açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş bilgiler içeriyor. İki temel analiz yöntemi olan İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları Analizi'nin kullanılması ve bu analizlere uygun ağırlık verilmesi değerlendirme tarafından uygun bulunmuştur. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan raporda belirtilen halka arz fiyatı, %20,04 iskonto oranıyla 36,20 TL olarak makul görülmektedir.

Editör: Bengüsu Ogelman