Lot Başına 3,11TL Temettü Hesaplara Geçti! Lot Başına 3,11TL Temettü Hesaplara Geçti!

İstanbul, 20.03.2024 - Atılım Faktoring A.Ş., finansal tablolarını güçlü bir performansla kapatarak, hissedarlarını sevindirecek bir karara imza attı. Yönetim Kurulu'nun Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince, şirketin 2022 hesap dönemi için ayrılan net 5.000.000 TL tutarındaki temettünün, 21.03.2024 tarihi itibarıyla pay sahiplerine dağıtılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan resmi bildirime göre, dağıtılacak kar payı, kanuni kesintiler ve yedek akçeler düşüldükten sonra belirlenen miktar olup, her bir 1 TL nominal değerli pay için net ödeme yapılmış olacak.

Bu hamle, Atılım Faktoring A.Ş.'nin kar payı dağıtımında istikrarını koruduğunu ve hissedarlarına değer yarattığını gösteren bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirketin bu kararı, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratırken, finansal istikrar ve şirketin geleceğine olan güveni pekiştiriyor."

Editör: Abdurrahman Zougari