ESEN %306 Bedelsiz Tarihi Kesinleşti! ESEN %306 Bedelsiz Tarihi Kesinleşti!

Çemtaş sanayinin 100.000.000 TL'lik sermayesini %400 artırarak 500.000.000 TL'ye çıkarılacağı bültende açıklandı.

Şirket şu açıklamaları yaptı:

Şirketimiz bedelsiz kar payı dağıtımı kapsamında, çıkarılmış sermayenin 100.975.680 (Yüzmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksen) TL.den, tamamı 2022 yılı dönem karından karşılanmak üzere 399.024.320 (Üçyüzdoksandokuzmilyonyirmidörtbinüçyüzyirmi) TL. artırılarak, çıkarılmış sermayenin 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, artırılan paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye Tavanı" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanmış olup 17 Mayıs 2023 tarih ve 2023/28 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.