Borsa İstanbul'un yaptığı açıklama ile Bu hisselerin endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarını ATA GMYO %40, Avrupa Yatırım Holding %40 , Temapol Polimer Plastik %40 ve Yeo Teknoloji Enerji %36 olarak geçerli olacak. Bu değişiklik yarından itibaren geçerli olup hesaplamalar ona göre yapılacak.ç

ATAGYAVHOLTMPOLYEOTK Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Dolaşımdaki Pay Oranı ne anlama geliyor?

Fiili dolaşımdaki pay oranı, pay piyasalarında işlem gören payların halka açıklık oranlarını gösterir. SPK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hesaplanarak ilan edilir.

SPK tarafından belirlenen esaslara göre;

a) Kamu tüzel kişiliğinin mülkiyetindeki

Bu Hisse 1 Ayda %325 Yükseldi! Bu Hisse 1 Ayda %325 Yükseldi!

b) Şirket kurucuları ve yakın aile üyeleri (kurucu veya eşlerin üstsoy ve altsoyu, ikinci derece dahil yan soy hısımları) ile ilişkili kuruluşların (bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları, grup şirketleri, iştirakler vb.) sahip olduğu

c) Şirket sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip olduğu

d) Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticilerin ve yakın aile üyelerinin (üye ve yöneticilerin veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, ikinci derece dahil yan soy hısımları) sahip olduğu

e) Şirketlerin sandık ve vakıflarının mülkiyetindeki

f) Teminat olarak verilen

g) Hukuken kısıtlı olan ve alım satıma konu edilemeyen

h) Yasaklı

i) Hacizli paylar fiili dolaşımdaki pay oranı tanımı dışında tutulmaktadır.

Endekslerde yer alan paylara ait fiili dolaşımdaki pay oranı (FDPO) değişiklikleri ne zaman yapılmaktadır? Yapılacak FDPO değişiklikleri ve güncel FDPO oranlarını nereden öğrenebilirim?

MKK tarafından haftanın son iş günü için ilan edilen fiili dolaşımdaki pay oranlarındaki değişimler takip edilerek, sermaye artırımı süreci nedeniyle meydana gelenler dışında diğer nedenlerle oluşan değişimlerin büyüklüğüne bakılır. Fiili dolaşımdaki pay oranı; - %50 ve daha küçükse ve oranda 5 puan veya daha fazla bir değişim varsa, - %50’den daha büyükse ve oranda 10 puan veya daha fazla bir değişim varsa değişiklik takip eden haftanın üçüncü iş günü geçerli olacak şekilde yapılır. Değişikliğin yapılacağına dair duyuru haftanın ikinci iş günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) “Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri” başlığı ile ilan edilir.